Odling av linser börjar så smått dyka upp i Sverige. Att utveckla nya grödor för svenskt lantbruk och svenska konsumenter är drivkraften för Sebastian Petrisi att odla linser på skånska Söderslätt. En lysande odling 2019 följdes av ett lite knepigare 2020 men Sebastian tror på grödan och vill fortsätta utveckla grödan framöver.

Att som lantbrukare satsa på en helt ny gröda kan vara ett kapitel för sig. Varför gör man det? Hur tar man sig an uppgiften? Hur går man till väga med kunskapsinhämtning och utveckling för att lyckas? Och kanske viktigast av allt: uthålligheten – hur är det med den?

Olika utfall 2019 och 2020

Sebastian Petrisi, lantbrukare söder om Skurup på skånska Söderslätt, har nu i två år testat odling av linser. En helt ny gröda för honom och en förhållandevis ny gröda i svenskt lantbruk. För att ta del av Sebastians erfarenheter börjar vi bakifrån i frågeställningarna ovan. Hur är det med uthålligheten? Frågan är relevant eftersom resultatet av odlingen 2020 skiljde sig rejält från 2019.

– Det gick mycket bra 2019, nästan för bra om man kan säga så, berättar Sebastian.
Han hade förväntat sig 1–2 ton per hektar men landade på hela 3 ton.
– Jag hade förberett en enkel vagnstork till linserna men den räckte inte till så jag fick torka i den vanliga varmluftstorken på gården.

I år, 2020, behövdes ingen torkning med en vattenhalt vid skörd på cirka 10 procent. Det var positivt men skörden som sådan blev en utmaning.
– Ja, det var en himla blåsig juli med en del skyfall som slog plantorna till marken så det var väldigt svårt att få upp och in materialet i tröskan, det var en riktig mara.
Trots kanske halverad skörd på de 9 hektaren jämfört med 5 hektar 2019, så har Sebastian inga dubier kring odlingen:
– Jag tycker den är jättespännande och tror helt klart på den framöver!
Med andra ord: inga problem med uthålligheten.

Satsar på svenskodlat

Vi backar till upprinnelsen till odlingen. Varför har Sebastian valt att odla linser? Sebastian letade efter ett alternativ eller komplement till sockerbetsodlingen och fick kontakt med Jakob Lindblad på Lantmännen FoU som håller i projektet Specialgrödor.
– Jag hade kanske tänkt mig bönor eller något exotiskt som quinoa, men efter lite bollande fram och tillbaka enades vi om linserna, minns Sebastian.
Och det var inte bara ett alternativ för alternativets skull som Sebastian sökte. Hans tankar går djupare än så.
– Det känns riktigt bra att försöka odla och utveckla en råvara som vi annars importerar. Det vi kan producera framgångsrikt i Sverige – det ska vi satsa på!

Ogräsen är utmaningen

Hur tog sig Sebastian då an uppgiften? Helt okänd är inte odlingen. Han hittade en del försök och kunde använda sig av sin vanliga maskinpark som annars går på de cirka 250 hektaren traditionell sydskånsk växtodling. Sebastian betonar att han hela tiden får prova sig fram men ser det som en inspirerande utmaning.
– Jag prisar Diana Bengtsson på Lantmännen i Svalöv som har en hel del erfarenhet av och kunskap om linsodling. Det har varit bra att kunna bolla tankar och funderingar med henne, betonar Sebastian.
Så vad är då de centrala momenten för att lyckas, eller snarare försöka undvika att misslyckas? Ogräsen och skörden är de stora utmaningarna. Det finns inga passande kemiska ogräsmedel registrerade så:
– Ett jämnt bestånd är oerhört viktigt för grödkonkurrensen.
Sebastian tycker att han lyckats förhållandevis bra båda åren tack vare fin uppkomst och torra betingelser. Torkan är viktig för att både blindharvningen innan sådd och ogräsharvningen efter uppkomst ska lyckas. Men regniga kalla vårar kan det bli knepigare.

Förutom en del handelsgödsel kan odlingen ses som i det närmaste ekologisk. Odlingsformen tilltalar Sebastian.
– Hellre odla så här än ”tvångsekologiskt”. Slippa spruta vill väl varje lantbrukare, men vi måste ju ha ett hållbart odlingssystem, slår Sebastian fast.
Skörden är den andra utmaningen och som tidigare nämndes så blev den problematisk 2020. Att hitta rätt mognadsgrad är knepigt, men i slutändan är det vädret vid skörd och prognosen framöver som är viktigast. Tröska ställdes in som till raps men med viss modifikation, för linsfröna är inte att leka med eller som Sebastian uttrycker det:
– De är ju som små UFOn: svårfångade, flyger och far hit och dit!

Bra samarbete med Lantmännen

Avslutningsvis menar Sebastian att han ser odlingen som en satsning på sikt i en långsiktig relation med Lantmännen för att utveckla en gröda och råvara för svenskt lantbruk och svenska konsumenter.

Text och bild: Hans Jonsson, Cumulus information

Läs hela Grodden nr 4 2020