Swecon har alltid bidragit till Lantmännens goda resultatutveckling och de första tre månaderna av det här året fortsatte vara riktigt bra för bolaget. Marknaden var stark och orderstocken stor. Samtidigt blev det efter hand uppenbart att bilden var på väg att förändras när pandemin drog in över världen.

– Ganska snart förstod vi att saker och ting inte skulle fungera normalt. När Volvo CE stängde ner sin tillverkning i mitten av mars för att skydda sina medarbetare och anpassa sig till en förväntad nedgång på marknaden blev vi så klart oroliga att vi inte skulle kunna leverera de fordon som marknaden efterfrågade, berättar Håkan Pettersson, chef för Swecongruppen.

Hur förbereder ni er för ”det nya normala” efter Corona?

– Vi tittar på olika scenarier i vår affärsplan. Det är enormt svårt att ens gissa vad krisen kommer att föra med sig, men generellt tror vi att vi kommer att se svagare efterfrågan resten av året. Därefter kommer nog hjulen att börja rulla fortare igen.  

Läs artikeln i Grodden nr 3 2020