Minskad export från Kina, högre grödpriser och en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Det är några av mekanismerna bakom att vi sedan nyår har de högsta gödselpriserna på många år. Här ger Göran Larsson, produktchef växtnäring och kalk, en djupare bild av läget och hur Lantmännen jobbar för att kunna köpa gödsel till bra priser.  

Lantmännen har en stor andel av den svenska gödselmarknaden, vilket inspirerar Göran Larsson i hans roll som produktchef för växtnäring och kalk. Han har arbetat på Lantmännen i sju år och arbetade tidigare på Kalmar Lantmän.

– Att få ihop hela erbjudandet och logistikpusslet, så att det finns rätt gödsel på rätt ställe i landet till bästa möjliga pris, är det roligaste med mitt jobb. Det här är en spännande bransch och det händer alltid mycket.

Det senare har Göran fått erfara under första delen av detta året. En nervös marknad har gjort att gödselpriserna skjutit i höjden och för att förstå varför det blivit så börjar vi med att ge en bakgrundsbild.

Kina dominerar

Gödselmarknaden är i grunden en råvarumarknad som innefattar tre näringsämnen; kväve, fosfor och kalium. Sverige är till stor del en kvävemarknad, som också är den största marknaden. I världen finns det olika kvävegödselmedel där urea, med 46 procent kväve, står för drygt halva kvävemarknaden.

Urea används inte i Sverige, men i världsdelar som Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien samt Sydeuropa. Ureamarknaden styrs i stor omfattning av Kina.

– Kina är världens i särklass största producent av Urea och producerar nästan dubbelt som mycket som den näst största producenten, Indien. Indien är i sin tur den i särklass största köparen av urea.

Obalans på marknaden

Kina och Indiens positioner innebär att mycket av handeln med urea sker mellan dessa länder. Om Kina därför minskar sin export, vilket landet gör under perioder, kan det lätt bli brist på urea på andra marknader. Detta är precis vad som hänt nu.

– På grund av kallt väder har Kina inte kunnat gå för fullt i sin produktion. Man har gjort omdisponeringar, behållit mer gödsel hemma och strypt en del av sin export. Det har skapat en obalans mellan tillgång och efterfrågan, med kraftigt stigande priser mellan december-februari.

Den instabila situationen drabbar också Europamarknaden, vilken i större utsträckning använder kvävegödselmedel som bygger på ammoniumnitrat, till exempel N27 och N34. I vissa sydeuropeiska länder är dock dessa gödselmedel utbytbara mot urea.

– Så om urean är billig blir ammoniumnitraten också det. Är urean dyr, och det kommer in mindre urea till Europa, stiger priserna även på ammoniumnitraten.

Det finns även andra faktorer som bidragit till höjningen av gödselpriserna. En sådan är de höga priserna på exempelvis majs, spannmål och soja, som triggar en ökad odling och mer insatser, vilket leder till en högre efterfrågan på gödsel.

– Även priserna på naturgas har stigit kraftigt, vilket har ökat produktionskostnaderna.  

Jagar prisvärd gödsel

Lantmännen jobbar ständigt med att kunna få de bästa möjliga priserna på gödsel, det gäller att ha stenkoll på marknaden.

– Vi följer marknaden noga, vilket är jätteviktigt. Det gör vi både med hjälp av olika informationskällor och ett stort kontaktnät som vi arbetar med. En regelbunden kontakt och ett nära samarbete med våra leverantörer ger oss ytterligare försprång.

Att köpa in mycket gödsel på sommaren ingår också i strategin. När ett nytt gödselår startar, i juni/juli, sänker de olika producenterna nämligen sina priser.

– Vi försöker att komma åt så mycket möjligt av den tidiga gödseln, som säljs billigt och som vi sedan säljer vidare till våra kunder till bra priser. De kunder som köpte gödsel under sommaren och hösten 2020 har gjort en bra affär. Vissa kunder undrar varför vi inte köper in mer sådan gödsel och förklarningen till det är helt enkelt kapaciteten i de terminaler där vi packar gödsel. Vi kan inte köpa in hur mycket som helst utan måste ta hänsyn till hur mycket vi kan packa och lagerhålla. Att vi hela tiden kan leverera ut såld gödsel och därmed ta in ny gödsel är väldigt viktigt för kretsloppet, poängterar han.

Att tänka på

Just att handla gödsel under sommaren lyfter Göran fram som ett bra tips till sina kunder.

– Nio år av tio år är det rätt att köpa tidigt, om man nu har möjlighet att göra det. På Lantmännen erbjuder vi en rad olika alternativ när det gäller krediter och leveranstidpunkter.  

När man köper sin gödsel ska man utgå från markkartan och växtodlingsplanen. Görans råd till odlaren är att våga testa nya gödselmedel:

– Snåla inte med fosfor och kalium! På vissa fält är framför allt fosforstatusen alldeles för låg. Jag tycker också att du alltid ska räkna på olika alternativ och inte köpa gödselmedel slentrianmässigt. Håll en nära kontakt med din säljare, som alltid är uppdaterad på marknad och sortiment.

Framåtblickar

Det gäller att hela tiden ha blicken framåt. Marknaden skannas, i samarbete med Lantmännens växtodlingsrådgivning, ständigt av efter nyheter och trender.

– En trend som vi bland annat ser är att man använder mer NPK med lågt kväveinnehåll till höstsäd på hösten. En annan trend är att producera gödsel fossilfritt. Gödsel produceras i dag med fossila energikällor, där naturgas är den vanligaste. Nu pågår en rad olika projekt runt om i världen med gödselproduktion baserad på förnybara energikällor. Vi på Lantmännen hoppas kunna erbjuda en sådan gödsel inom ett par år, säger Göran.

Stabilt inom eko

På ekosidan säljer Lantmännen Biofer, en pellets som produceras av det delägda dotterbolaget Gyllebo Gödning. Biofer tillverkas av slakterirester från Danmark, Tyskland och Norge. Här finns inte alls samma prissvängningar.

På Bjertorp har det också genomförts en ekodemo som under 2021 gått över till att bli regelrätta strategiförsök. Men redan i ekodemon gjordes en kvävestege.

­– Slutsatserna från den är att det generellt varit svårt at få rätt proteinhalt i brödvetet. Det är något vi kommer att göra fler försök på för att hitta en bra kvävestrategi inom Ekologisk odling, avslutar Göran.

Text: Christian Persson
Bild: Camilla Calmsund