Vad är egentligen den ekonomiska nyttan med att vara medlem i Lantmännen? Medlemsnytta är ett begrepp som ofta förekommer i debatten. Men vad betyder det? Grodden bad Sven Hellberg, medlemsansvarig för de sydligaste distrikten, att reda ut begreppen.

En del av nyttan med att vara medlem i Lantmännen är den ekonomiska. Det spelar faktiskt roll för lönsamheten på gården vilket resultat din förening gör. Begreppen efterlikvid, återbäring, insatsränta och emissionsinsats är välkända, men hur hänger det ihop med vad som kommer tillbaka till medlemmen? Jag ska försöka förklara begreppen och med några exempel visa på hur utdelningen 2020 om 733 miljoner bryts ner på en enskild gård.

Sven Hellberg, medlemsansvarig på Lantmännen
Sven Hellberg, medlemsansvarig på Lantmännen

Insatsskyldigheten är 15 procent av den genomsnittliga omsättningen medlemmen har med föreningen. Pengarna kommer i första hand från gottskrivna medel (utdelning), men det finns också möjlighet att göra en frivillig amortering. En frivillig amortering ska vara gjord senast den 30 juni varje år.

Emissionsinsatser är en form av utdelning och ger samma avkastning som inbetalt insatskapital. Emissionsinsatser kan även handlas med mellan medlemmar.

Hela vinsten delas ut

Den vinst som Lantbruk och Maskin gör lämnas tillbaka till 100 procent i form av efterlikvid på den spannmål som är såld till föreningen samt som återbäring på de inköp som är gjorda hos Lantbruk, Maskin och Swecon. I fjol var det 273 miljoner eller 1,75 procent på inköp gjorda på Lantbruk och en procent på inköp gjorda hos Maskin.

Från den industriella delen delas 40 procent av vinsten efter skatt ut i form av ränta på insatskapitalet (insatsutdelning) i fjol blev det 256 miljoner eller 8 procent. Utdelningen i form av insatsemission blev totalt 288 miljoner. Dessa 288 miljoner delas med hälften på omsättning och den andra hälften på kapitalet.

Hur man väljer att fördela utdelningen har egentligen mindre betydelse, men att det går bra för Lantmännen och industriverksamheten har en stor betydelse för hur mycket pengar som kan delas ut till den enskilda gården/medlemmen.

Exemplet mjölkproducenten

Vad betyder utdelningen i praktiken? Så här kan kalkylen se ut för en medlem med mjölkgård

En mjölkproducent, med 100 mjölkkor med avkastning på 9 600 kg mjölk som använder färdigfoder (3 000 kg/ko), som förmedlar sina tjurkalvar och föder upp sina egna rekryteringsdjur, har en uppskattad omsättning med föreningen på 1 220 000 kr. (För att förenkla finns ingen omsättning med Maskin med i detta exempel.).

Som ny medlem och utan insatskapital får producenten återbäring på sina inköp samt del av insatsemission. Återbäringen på omsättningen x 1,75 % ger 21 350 kr. Del av insatsemission ger utifrån omsättningen 13 925 kr. Totalt blir det 35 275 kr.

Om det i stället är en medlem som varit med ett tag och hunnit betala hela sin insatsskyldighet om 1 220 000 x 15 % = 183 000 så blir resultatet annorlunda. Låt oss även anta att där finns lika mycket i form av emissionskapital det vill säga 183 000 kr. Återbäringen blir densamma som för den nystartade, men här tillkommer en insatsutdelning om 29 280 kr plus del av insatsemission, där både omsättningen och kapitalet bidrar, på 31 731. Totalt innebär det 82 361 kr.

Fördelat per kg mjölk, ny medlem: 3,6 öre/liter mjölk
Fördelat per kg kofoder, ny medlem: 11,7 öre/kg foder

Fördelat per kg mjölk, fullbetald insats: 8,5 öre /liter mjölk
Fördelat per kg kofoder, fullbetald insats: 27 öre/kg foder

Exemplet växtodlaren

Vad betyder det i praktiken för en växtodlingsgård? Så här kan kalkylen se ut för en medlem med enbart växtodling.

Vi räknar här på en gård med växtodling med, för enkelhetens skull, 100 hektar odling av enbart vete.

Här köper man in insatsvaror i form av gödsel, utsäde och växtskydd och säljer sin spannmål till föreningen. Spannmålspriset varierar, men om vi räknar med ett pris på 1,50/kg och en avkastning på 10 ton/ha ger det en omsättning på 15 000 kr/ha, insatsvarorna uppskattas till 2 000 kr/ha vilket då ger 17 000 kr/ha eller totalt 1,7 miljoner i omsättning. (För att förenkla är Maskin ej medräknat).

För en ny medlem utan insatskapital ger återbäring och efterlikvid 29 750 kr, tilldelning av insatsemission utifrån omsättningen ger ytterligare 19 404 kr. Den totala summan blir då 49 154 kr eller 4,9 öre per kg vete.

Om det i stället är en medlem som varit med ett tag, har uppfyllt insatsskyldigheten och har samma summa i form av emissionsinsats så kommer kapitalet bidra med ytterligare utdelning. Återbäring och efterlikvid 29 750 kr är samma som för den nystartade. Därtill kommer insatsräntan på kapitalet som är 40 800 kr och utdelningen av insatsemissioner 44 215 kr, det vill säga totalt 114 765 kr eller 11,5 öre per kg vete.

Fördelat per kg vete, ny medlem: 4,9 öre/kg vete eller 490 kr/ha
Fördelat per kg vete, fullbetald insats: 11,5 öre/kg vete eller 1 150 kr/ha

Text: Sven Hellberg