Aktuell information

Här kan du hitta den senaste informationen om Sveriges Djurbönder

Utbetalning av likvider

2018-07-10

Frågor om utbetalning av likvider från HKScan hänvisas till Advokatfirman Lars Werner, tel. 0455-82490 eller via mejl till likvidation@sverigesdjurbonder.se

HKScan byter VD och ordförande. Läs mer på HKScan´s webbsida: Changes in HKScan´s Board

Årsredovisning 2017 Sveriges Djurbönder

Årsrapport 2017

Slutrapport likvidation SvDj

Ny vd för Tillväxtbolaget

2018-09-21

Nu tillträder Helena Silvander som vd för Tillväxtbolaget.

”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare” har till syfte att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag – både svensk animalieproduktion och växtodling. Nu tillträder Helena Silvander som vd för bolaget och storsatsningen som Lantmännen, HKScan och LRF gör gemensamt kan ta fart. Läs mer.

Slutåterbetalning av insatserna sker i maj

2018-05-07

Likvidationen av Sveriges Djurbönder är nu snart klar. Slutåterbetalningen av insatserna kommer, något försenad, att ske i slutet av maj. Slutstämma äger rum i Stockholm den 26 juni. Den 30 juni upphör föreningen.

Jan Tholerus, koordinator för likvidationen Lantmännen,

HKScan och LRF gör gemensam storsatsning på svensk animalieproduktion och växtodling

2018-04-27

Lantmännen, HKScan och LRF storsatsar på animalieproduktion och växtodling via det gemensamma bolaget ”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”. Satsningen har till syfte att bistå med kapital för tillväxt och konkurrenskraft i svenska lantbruksföretag, vilket också bidrar till den nationella livsmedelsstrategin.