Sveriges Djurbönder

Lantmännen har tagit över adminstrationen av Sveriges Djurbönders hemsida.

Sidan kommer att vara en samlingspunkt för det svenska lantbrukets aktieägande i HKScan, där uppdateringar om bolaget och dess verksamhet ur ett aktieägarperspektiv kommer att publiceras.
Obs! vid frågor som gäller likvidationen av föreningen, utbetalning av likvider och liknande hänvisar vi till Advokatfirman Lars Werner, tel. 0455-82490 eller via mejl till likvidation@sverigesdjurbonder.se