Föreningsstämma 2020

På grund av risken för smittspridning och mot bakgrund av myndigheternas skärpta rekommendationer har Lantmännen beslutat att hålla årets föreningsstämma på distans. Stämman kommer att äga rum den 7 maj i form av en webbstämma i ett mindre format. Som tidigare år är det möjligt för samtliga medlemmar och intresserade personer att följa stämman via en webblänk.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.