Föreningsstämma 2020

Lantmännens föreningsstämma hölls den 7 maj kl 10.00 på Lantmännens kontor, St Göransgatan 160 A i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.