Föreningsstämma 2019

 

Den ordinarie föreningsstämman hölls den 8 maj på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan i Stockholm.

Stämman avhandlar det föregående årets verksamhet och resultat, behandlar inkomna motioner, väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Stämmans fullmäktige består av de valda ledamöterna från distriktsstämmorna.