Tvärgrupp Utsäde och fröodling

Syftet

Syftet är att skapa ett forum där vi kan utbyta idéer mellan affären och en grupp förtroendevalda. Det kan röra både mindre villkorsjusteringar av kortsiktig karaktär eller större förändringar på sikt.

Målet

Målet är en effektiv och konkurrenskraftig utsädes- och fröaffär genom hela kedjan; utsädes- fröodlare  -  Lantmännen  -  kunder på utsäde och frö.

Deltagare

  • Ulf Gahne, Gotland

  • Fredrik Hallefält, Nordvästra Skåne

  • Jan-Olof Johansson, Västra Sverige

  • Anna Bodin, Uppland

  • Sven Åkesson, Teglagården, Ystad

  • Johan Christensson, Klev, Bovallstrand