Tvärgrupp Medlem 2030

Uppdrag:

Hur förväntas medlemskåren se ut 2030?

Hur kan distriktens uppdrag utvecklas? Vilket är uppdraget?

Hur kan Lantmännen arbeta för att engagerar nya förtroendevalda?

Tvärgruppen kommer att ha tre möten i samband med projektet Medlem 2030 under 2021 och kommer sedan att avslutas.

Deltagare:

  • Jan Ehrensvärd, koncernstyrelsen

  • Henrik Malm, Södra Skåne

  • David Johansson, Skaraborg

  • Lars-Åke Gustavsson, Östergötland

  • Patrick Aulin, Sörmland

  • Josefin Samuelsson, Dala-Aros

  • Malin Sjöström, Västerbotten

  • Desiree Nyman, Norrbotten, koncernvalberedningen

Gruppen samordnas av Anna Carlström och Cathrine Hannell, Ägarrelationer