Tvärgrupp 3F:2

3F:2 står för Future Fit Farming och är namnet på ett projekt om hållbarhet i framtiden inom produktion av mjölk och kött.

Under 2019 kartlade Lantmännen framtidens lantbruk, och visade på potentialen att både öka skördarna och minska klimatpåverkan enligt Parisavtalet. Rapporten "Framtidens jordbruk" hade växtodling i fokus.

Nu tas också nästa steg i kartläggningen av framtidens produktion genom att starta ett projekt om framtidens hållbara produktion av mjölk och kött.

När mjölk- och köttdjur nu tas med, behöver vi förstärka med kompetenser från fler delar av värdekedjan. Lantmännen, Arla Foods, DeLaval, HKScan, LRF, Svenskt Kött, Växa Sverige och Yara kommer att gemensamt bemanna projektet. Lantmännen kommer att ha en drivande roll och vice vd Per Arfvidsson är ordförande i styrgruppen.

I tvärgruppen ingår för Lantmännens räkning

Gunilla Aschan och Jenny Bengtsson från koncernstyrelsen, och Patrik Evertsson från distriktsstyrelsen Kalmar-Öland.

- Projektet ska skapa en gemensam bild av framtidens mjölk- och köttproduktion i ett hållbart livsmedelssystem. Vi vill beskriva ett realistiskt scenario som tydligt beskriver idisslarnas viktiga roll i ett hållbart livsmedelssystem. Målet är att visa de hållbarhetspotentialer som finns och vad som krävs för att de ska förverkligas, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Projektet kommer att identifiera potentialer för att minska klimat- och annan miljöpåverkan samt potentialer för produktionsökning, med bas i vetenskapliga studier och praktiska erfarenheter. De områden på gården som har störst klimatpåverkan är metangas från våmjäsning, gödselhantering och inköpt gödsel, foderproduktion, bränslen och energi. Lantmännen har en viktig roll i flera av dessa delar, som foder och vall, liksom maskiner i lantbruket.

Foder är en av pusselbitarna

- Foder är en nyckel i en hållbar livsmedelskedja. Lantmännen har visat att det går att förändra, vi har åstadkommit en minskning i klimatpåverkan med 30 procent från 2015. Det finns potentialer för att minska ytterligare genom lokalproducerade råvaror, öka användningen av biprodukter från livsmedelsindustrin och alternativa proteinkällor som exempelvis aminosyror, säger Kajsa Öhman, produktchef Nötfor, Lantmännen Lantbruk.

I arbetet mot än mer klimateffektivt foder kommer Lantmännen arbeta i en grupp med finska och svenska kollegor.

Projektet får viktiga inspel från externa referensgrupper, en från akademien och en med representanter från lantbrukare.