Tvärgrupp 3F

3F står för Future Fit Farming och är namnet för ett projekt om hållbara lösningar från jord till bord inom Lantmännen.

Projektet syftar till att bygga kunskap och förståelse för utmaningarna för ett framtida konkurrenskraftigt jordbruks- och livsmedelsproduktion i ett klimatsmart, resurssnålt och hållbart samhälle.
Att därigenom bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i Lantmännen.

Tvärgruppen består av:

Katja Ihrsén på Ägarrelationer samordnar.