Tvärgrupp digital kommunikation

Gruppen ska bidra med att tydliggör lantbrukarnas behov av digitala tjänster och kommunikation.

Gruppen har varit referens för flera av Lantmännens stora digitala satsningar, som LM2 och LM2 Ekonomi samt Lantmännens webbsidor. Tvärgruppen består av:

Cathrine Hannell på Ägarrelationer samordnar