Övrig medlemsrepresentation

Lantmännens medlemmar är delaktiga i olika råd. 

Gårdsråd Viken

  • Lena Olsson, distriktsstyrelse Västra Sverige

  • Ingmar Olovsson, distriktsstyrelse Östergötland

  • Mathias Jonsson, extern expert

Växtförädlingsråd

  • Jan-Olof Johansson, distriktsstyrelse Västra Sverige
  • Filip Nilsson, distriktsstyrelse Kristianstad-Bleking

  • Jarl Rydberg, Uppland

  • Nils-Gustaf Nilsson, Nordvästra Skåne

HaGe Kiel

  • Thomas Magnusson, distriktsstyrelse Kronoberg

  • Ove Gustafsson, koncernstyrelse

  • Per Wijkander, koncernstyrelse