Medlem 2030

Medlem 2030 är ett utbildnings-och diskussionsprojekt beslutat på Föreningsstämman i november 2020.