Distriktsstämman i Örebro-Värmland


Tid den 11 mars 2021 19:00 - den 11 mars 2021 21:00
Plats Digitalt
Organisatör Lantmännen

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och framtid. Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2020, viktiga händelser under året och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att diskutera och ställa frågor till din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning. I år kommer distriktsstämmorna att hållas digitalt över Microsoft Teams.


Om distriktsstämman


Från kl 18:45 är du välkommen att logga in på mötet i teams.
Kl 19:00 hälsar distriktsordförande välkommen och öppnar distriktsstämman.
Under kvällen kommer du förutom den stadgebundna föredragningslistan att få lyssna på:

Henrik Wahlberg i koncernstyrelsen och Per Arfvidsson, vice vd i Lantmännen och presenterar Lantmännens resultat och utdelningen för 2020 samt planerna för 2021.

Du kommer att få senaste nytt från dina regionala affärskontakter inom Lantbruk och Maskin.
Distriktsstyrelsen berättar om året som har gått och hur planerna för 2021 ser ut.
Distriktsvalberedningen och koncernvalberedningen presenterar sina förslag.

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna din distriktsstyrelse i Örebro-Värmland eller din medlemsansvarig Katja Ihrsénvia telefon 010-556 10 86 eller mejl.

Var delaktig - skriv en motion!


Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämman. Här är några råd hur man skriver en bra motion. Din motion till distriktsstämman ska vara skickat till distriktsstyrelsen senast den 4:e mars.