Distriktsstämma i Skaraborg


Tid den 9 mars 2021 18:30 - den 9 mars 2021 21:00
Plats Digitalt
Organisatör Lantmännen i Skaraborg

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och framtid. Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2020, viktiga händelser under året och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att diskutera och ställa frågor till din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning. I år kommer distriktsstämmorna att hållas digitalt över Microsoft Teams.

Om distriktsstämman

Från kl. 18:00 är du välkommen att logga in på mötet i teams.
Kl 18:30 hälsar distriktsordförande välkommen och öppnar distriktsstämman.
Avslutning senast kl 21:00.

Under kvällen kommer du förutom den stadgebundna föredragningslistan att få lyssna på:

Per Lindahl, koncernstyrelsens ordförande och Per Arfvidsson, vice vd i Lantmännen presenterar Lantmännens resultat och utdelningen för 2020 samt planerna för 2021.

Du kommer att få senaste nytt från dina regionala affärskontakter inom Lantbruk och Maskin.
Förtroendevalda i distriktet berättar om hur man arbetat i under året och hur de planerade medlemsaktiviteterna ser ut för 2021.
Distriktsvalberedningen och koncernvalberedningen presenterar sina förslag.

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna din distriktsstyrelse i Skaraborg eller din medlemsansvarig Hans Johansson via telefon 010-556 10 44 eller mejl.

Var delaktig - skriv en motion!


Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämman. Här är några råd hur man skriver en bra motion. Din motion till distriktsstämman ska vara skickat till distriktsstyrelsen senast den 2:a mars.