Västra Sveriges Distriktsstämma 2017

Här kan du följa Västra Sveriges distriktsstämma på webben. Stämman börjar att sändas den 20 mars kl 15.00.

Nedan kan du ännu så länge följa distriktsstämman i Västra Sverige från ifjol, 2017.