Distriktsstämma i Dala-Aros


Tid den 17 februari 2021 18:00 - den 17 februari 2021 21:00
Plats Digitalt
Organisatör Lantmännen i Dala-Aros

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och framtid. Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2020, viktiga händelser under året och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att diskutera och ställa frågor till din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning.

Om distriktsstämman


Från kl 17:30 är du välkommen att logga in på mötet i teams.
Kl 18:00 hälsar distriktsordförande välkommen och öppnar distriktsstämman.
Under kvällen kommer du förutom den stadgebundna föredragningslistan att få lyssna på:

Per Lindahl, styrelseordförande och Magnus Kagevik, chef för division Energi och Lantmännens operativa chef presenterar resultatet och utdelningen för 2020 samt planerna för 2021.

Du kommer att få senaste nytt från dina regionala affärskontakter inom Lantbruk och Maskin.
Förtroendevalda i distriktet berättar om hur man arbetat i under året och hur de planerade medlemsaktiviteterna ser ut för 2021. Distriktsvalberedningen presenterar sitt förslag.

I år kommer distriktsstämmorna att hållas digitalt över Microsoft Teams.

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna din distriktsstyrelse i Dala-Aros eller din medlemsansvarig Katja Ihrsén via telefon 010-556 10 86 eller mejl.

Var delaktig - skriv en motion!


Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämman. Här är några råd hur man skriver en bra motion. Din motion till distriktsstämman ska vara skickat till distriktsstyrelsen senast den 10:e februari.