Distriktsstämma i Uppland


Tid den 18 februari 2021 18:30 - den 18 februari 2021 20:30
Plats Digitalt
Organisatör Lantmännen i Uppland

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och framtid. Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2020, viktiga händelser under året och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att diskutera och ställa frågor till din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning.

Om distriktsstämman


Från kl 18:00 är du välkommen att logga in på mötet i teams.
Kl 18:30 hälsar distriktsordförande välkommen och öppnar distriktsstämman.
Under kvällen kommer du förutom den stadgebundna föredragningslistan att få lyssna på:

Elisabeth Ringdahl, chef division Lantbruk i koncernledningen och Johan Bygge i koncernstyrelsen presenterar Lantmännens resultat och utdelningen för 2020 samt planerna för 2021.

Du kommer att få senaste nytt från regioncheferna för Lantbruk och Maskin, Cathrine Wallin och Anders Öberg..
Distriktsstyrelsen berättar om året som gått och planerna för 2021. Distriktsvalberedningen presenterar sitt förslag.

I år kommer distriktsstämmorna att hållas digitalt över Microsoft Teams.

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna din distriktsstyrelse i Uppland eller din medlemsansvarig Katja Ihrsén via telefon 010-556 10 86 eller mejl.

Var delaktig - skriv en motion!


Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämman. Här är några råd hur man skriver en bra motion. Din motion till distriktsstämman ska vara skickat till distriktsstyrelsen senast den 11:e februari.