Nyheter Västerbotten

Just nu:

Lycksele 2020, info om detta kommer i höst.


Sommarhälsning 2019

Distriktsstämma hölls på Spiran i Sikeå 20 mars, trevlig lokal, goda diskussioner och ca 40 deltagare vilket är mycket glädjande. Från koncernstyrelsen och ledning deltog Henrik Wahlberg och Elisabeth Ringdahl som presenterade Lantmännens resultat för 2018 och planer för 2019 på ett mycket bra sätt.
Björn Nordgard operativ chef Lantmännen Maskin gav information om vad som händer och är på gång inom Maskin både lokalt och inom landet.
Inge Erlandsson från koncernvalberedningen fanns på plats, samt lokala representanter för Lantbruk och Maskin.

Koncernstämman hölls i Stockholm den 8 Maj, där även detta år beslut togs om den högsta utdelningen någonsin till oss ägare någonsin.
När vi ser tillbaka på året som gott med den värsta torkan på lång tid, anställda som gick in och jobbade under semestern, det beslut om extra utdelning till oss ägare som togs av koncernstyrelse/ledning tillsammans med förtroenderådet gör att jag känner den styrka som finns i att vara ägare och medlem i Lantmännen när det är tuffa tider.
En stor eloge till ledningen och alla medarbetare inom Lantmännen som gör detta möjligt genom ett gott arbete.
Kan även meddela att vår motion Silvergrodd fick bifall på föreningsstämman.

Planering av aktiviteter i distriktet pågår fortlöpande, glöm inte att ta kontakt med oss i distriktsstyrelsen om det är någon fråga eller ämne som ni vill att vi tar upp.

Nu hoppas vi att det blir en normal sommar med goda skördar av grovfoder, spannmål och det ser bra ut än så länge.

Med det vill vi från distriktsstyrelsen önska alla en trevlig sommar.

Distriktsordförande Ronny Olofsson

 

Rapport från aktiviteter i distriktet

SkogsNolia
I år var det dags för SkogsNolia där vi från distriktsstyrelsen hjälpte Lantmännen Maskin i deras monter med korvgrillningen som var vädigt populär bland besökarna eftersom det var gratis korv för alla
Sammantaget ett välbesökt och lyckat arrangemang som i år hölls i ett nytt område strax utanför Vännäs.

Fältvandring i Övre Bäck 
Det var regnigt och kallt men trots detta var vi ca 30 deltagare plus Lars Eriksson från länsstyrelsen, Christer Johansson jordbruksverket och säljare från Lantmännen och fodercentralen.
Där tittade på en andraårsvall, en förstaårsvall insådd i spannmål till tröskmognad och en förstaårsvall insådd i vete (helsäd).
Vi pratade mycket om klöver och timotej, gödsling och skördetidpunkt.
Under fikat pratade Christer från jordbruksverket om vallteknik och olika skördesystem.