Distrikt Uppland

Förutsättningarna för jordbruk i distrikt Uppland är varierande med stora slätten runt Uppsala och Enköping som grenar ut åt olika håll i distriktet. Jordarna i området är mycket lämpliga för odling av framförallt höstvete.
Utmed kusten i Roslagen och i norra Uppland produceras inte så mycket spannmål till avsalu men där finns ändå ett aktivt jordbruk med mestadels mjölkproduktion och dikor på betesdrift.

Kommer man ner mot Norrtälje, Rimbo och närmar sig huvudstaden på de mindre vägarna passerar man många fina gårdar i ett kuperat varierat landskap. Jordbruk bedrivs långt in i Stockholms förorter och även på Mälaröarna.