Distrikt Kristianstad–Blekinge

Ett nytt distrikt som är just en sammanslagning tidigare distrikt Kristianstad och Blekinge. I distriktet finns både intensiv spannmålsproduktion och animalieproduktion samt lite  mer extensiv produktion i mellanbygd. I distriktet finns även en utbredd grönsaksodling och potatisodling.
I området finns det en lokalförening som kommer från tidigare Kristianstad distriktet. 

 

Nyhetsbrev och julhälsning december 2018!


Distriktsstyrelse


Valberedning