Lantmännen Lantbruk

Mars 2021

Vårbruket står för dörren och därmed är en intensiv period att vänta. Grödorna har övervintrat väl och har en god potential som måste förvalta under växtodlingssäsongen. Följ aktuella råd i våra rådgivningsbrev Växtline Syd eller kontakta din säljare för individuell rådgivning.

Med rådande Corona har vi anpassat vår verksamhet för att skydda såväl dig som kund samt vår personal, vi tar inte besök på våra kontor utan träffar er endast i fält när så behövs.

Det finns flertalet nya produkter på växtskyddsidan i år, bland annat Axial som ger säkrare effekt på Flyghavre och Åkerven och en ny bladmögelprodukt Zorvec Endavia som har gett fantastiska effekter i 2020 års försök och är given i årets strategi. Prata med din säljare för fler nyheter samt strategier för årets säsong.

Det är dags att teckna Poolavtal och inför kommande skörd, tecknar du innan sista Mars får du en Bonus om 3 öre/kg. Uppfyllnadskravet på Poolen är endast 70% och Lantmännens Poolpriser har presterat över konkurrenter under dom senaste åren tack vare framgångsrikt hanterande av positionen. Torkavtal måste tecknas innan sista Maj.

Följ oss gärna på sociala medier ”Lantmännen Lantbruk och Maskin” samt på Lantmännen Play där vi publicerar material för att ersätta årets inställda fältvandringar och event. Där kan du se allt från växtodlingsprojekt till information om Nötcenter Viken!

Fredrik Bodin, regionchef syd, Lantmännen Lantbruk

 

Lantmännen Lantbruk

December 2020

Vi kan snart med glädje gå mot en välförtjänt Julledighet (för dom som kan) och se tillbaka på ett riktigt bra växtodlingsår med god lönsamhet trots normala skördar! Spannmålsmarknaden har utvecklats positivt i kombination med god avsättning både inom landet samt på export. Vi har även haft goda förutsättningar för att etablera nya grödor vilket gör 2020 års höstsådd den största på länge vilket ger ett bra utgångsläge inför 2021.

Vi är i full gång med växtodlingsplanering och strategier för kommande säsong, diskutera gärna med din säljare vad du kan förbättra och utveckla i din odling! Tänk på att utbudet på Insekticider smalnar av till nästa år då Fastac ej får säljas efter 31 Januari, se över ditt behov redan nu.

Vårutsädeskampanjen är i full gång, vi har till i år gjort investeringar i Eslöv som ökar tillgången på Thermoseed-behandlat utsäde vilket är ett miljövänligt alternativ som ger en skördeökning jämfört med vanlig betning. Allt vårat utsäde är Skjutkraftstestat vilket ger en säkrare fältuppkomst och sållar bort partier som normalt grobarhetsprov inte upptäcker. Kontakta din säljare för att få veta mer.

Fredrik Bodin, regionchef syd, Lantmännen Lantbruk

 

Lantmännen Lantbruk Nötfor

December 2020

Priserna på soja och övriga proteiner är fortsatt på en historiskt hög nivå. Dock verkar den senaste tidens starka uppgång ha stannat av något och framåt kommer bla Kinas agerande, väder och ev minskad efterfrågan på foder (pga fågelinfluensa & afrikansk svinpest) styra utvecklingen.

Hösten drog igång med en rivstart med foderstater och foderbyten. På vissa håll ser vi stora variationer i grovfodermängder och även i år kommer våra grovfoderersättare att vara ett bra alternativ för att dryga ut grovfodermängderna. Ensileringsmedel- och plansiloplastkampanjen är i full gång, inventera gärna ditt behov och diskutera lösningar och produkter med våra kunniga säljare.

Full fart är det även på mineralfoderförsäljningen, en liten del av den totala foderstaten men en livsviktig sådan. Under hösten lanserade vi vårt nya mineralfodersortiment där många namn känns igen men där näringsinnehållet anpassats efter nya rekommendationer och foderstrategier. Ett sortiment som mottagits väl av både lantbrukarna, rådgivare och djur.

Sedan länge har Lantmännen deklarerat klimattal på alla sina foderprodukter. Detta arbetssätt har nu blivit standard för hela foderbranschen vilket gör att vi på ett enat sätt kan visa omvärlden att vi jobbar med klimatfrågan och visa på vilka avtryck våra foder har.

En annan del av klimatarbetet ligger i att få våra rekryteringskvigor att kalva in i rätt tid, gärna vid 23-24 månaders ålder. Detta kräver en genomtänkt strategi och produkter som gör det möjligt att lyckas. Vi erbjuder fodret ”Elegant” till dina kvigor. Ett foder som denna höst, med generellt ett lågt råproteininnehåll i ensilaget, ökat rejält i volym.

Under november och fram till jul jobbar vi med fokus på kon -från sinperiod till högpresterande mjölkko- där vi har bra produkter som lägger grunden för en framgångsrik och lönsam mjölkproduktion. Din säljare kan berätta mer och bolla idéer om utfodring och management under denna viktiga period.

Till sist har Lantmännen under hösten även startat upp ett klimatarbete där vi tillsammans med andra aktörer i branschen ska kartlägga framtidens mjölk och köttproduktion. Projektet ska skapa en gemensam bild av framtidens mjölk- och köttproduktion i ett hållbart livsmedelssystem.

Monica Ocklind, försäljningschef Nötfor, Lantmännen Lantbruk, Foderenheten

 

Lantmännen Maskin

December 2020

Den 1:maj gjorde Maskin om regionerna i Sverige. Med det så ändrades även regionchefernas roll. Nu har vi två regionchefer i varje region. En för maskinförsäljningen och en för verkstäder/ butik/ reservdelar. Region syd omfattas nu av Skåne, Blekinge och Halland.

Peter Tillberg (regionchef maskinförsäljning) kommer att sluta på Lantmännen den 31/12. Hans efterträdare är Gustav Thoft som börjar den 21/12.

Försäljningen har fått riktig fart under året och har med råge överträffat 2019. Många fina kampanjer är ute nu under december. Hör med din maskinsäljare om det finns något som kan passa just dig.

Vi på Lantmännen Maskin önskar en God Jul och ett gott nytt år.