Lantmännen Maskin

Oktober 2020

Den 1 Maj ändrade vi i regionchefernas roller/ område. Det finns nu 5 regioner i Sverige. Istället för att vara ansvarig för både försäljning, verkstäder och butik/reservdelar är vi nu uppdelade med 5 regionchefer som ansvarar för maskinförsäljningen och 5 regionchefer ansvarar för verkstad/ samt butik/reservdelar.

Detta för att få bättre tryck i de olika affärsbenen.

Det har varit mycket demoaktiviteter under vår/ sommar och även nu i höst. Detta tillsammans med att vi upplever ökad köpvilja hos kunder har gjort att försäljningen ökar och ackumulerat detta år har vi sålt för mer än något år av de senaste fem. Detta gynnar givetvis även verkstäder och butik/ reservdelar.

Full fart på Lantmännen Maskin!

Lantmännen Lantbruk

Juli 2020

Växtodlingssäsongen rusar fram och axen är på väg fram i Veten, det har varit en intensiv säsong med många strategival avgörande för kommande skörd. Våra säljare har gjort allt för att bistå i dessa val. Följ gärna våra strategiförsök och Precisionsodlingsprojektet Svalöv för inspiration i er odling.

Första vallskörden är bärgad på flesta håll med bra kvalitet men med mer att önska på kvantitet, Kalksalpeter är ett bra sätt att snabbt få igång vallarna igen om regnet dröjer. Vi har byggt upp extra lager för kompletteringar av Plast/Nät/sträckfilm.

Coronaeffekterna har hittills varit små på vår verksamhet och inför nytt gödselår ser vi god tillgång på gödsel. Vi vidtar även åtgärder för att säkerställa att kommande skörd ska gå så effektivt som möjligt.

Försäljning inför nästa växtodlingssäsong är igång, vi har två nya intressanta Höstvetesorter, KWS Kerrin som är den högst avkastande stärkelseveten och Kvarnveten Hallfreda som kommer ifrån Lantmännens egna förädling, kontakta din säljare för mer information, se även över ditt behov av Rapsutsäde för tillgång till bästa sort. Vi ser även fram emot gödselförsäljningen inför säsong -21 som snart väntas starta med en lägre prisbild än -20 drivet av sjuknade Urea och Olja.

Vi önskar en trevlig sommar följt av en stor skörd!
Fredrik Bodin, regionchef Lantbruk