Lantmännen Lantbruk

Juni 2021

Växtodlingsåret går i rask takt och efter en intensiv period ligger nu framför oss dom sista insatserna innan väntan på skörd.

Efter en sen och kall vår följt av ett ovanligt regnigt april och maj där bevattningsmaskiner fick vila för första gången på många år så längtar vi nu igen efter regn för att bibehålla den fina skördepotentialen vi har. Det finns all anledning att investera i grödorna för att nå full skördepotential, spannmålsmarknaden verkar etablerat sig på en högre nivå än dom senaste 5 åren där framförallt Rapsfrö har nått nya rekordnivåer vilket ger bättre utväxling och därmed lönsamhet för dom insatser vi gör. Den första vallskörden är bärgad med bra volym och förhoppningsvis bra kvalitét och även här hoppas vi på regn för återväxten.

Nu står vi inför att planera kommande Höstsådd, utsädesförsäljningen är i full gång med flertalet nyheter samt trotjänare som fortsätter prestera. KWS Kerrin är det högst avkastande höstvetet som besitter världsrekordet . Vår egenförädlade höstvete  Hallfreda har vi god tillgång på i år. På höstrapssidan är linjesorten KWS Codex högintressant tillsammans med topp presterarna DK Expansion, Atora och Florian.

Vi står även inför sommargödselförsäljning inför växtodlingsåret 2022. Gödselmarknaden har följt med övriga råvaror upp under pandemin och precis som spannmålsmarknaden påverkas främst av Kinas agerande som för tillfället stryper sin produktion och därmed export samtidigt som Indien har ett omättligt behov av Urea. Prisnivån kommer därmed vara betydligt högre än föregående år samtidigt som gödslingsnettot är stärkt tack vare dagens spannmålspriser.

Nu får vi hoppas att det efterlängtade regnet kommer snart följt av en lagom varm sommar som gör att vi kan bärga en stor skörd i Augusti. Till dess önskar jag lycka till i kvarvarande fältarbete, kommande strategival samt en riktigt trevlig Sommar!

Fredrik Bodin, Regionchef Syd Lantmännen Lantbruk

 

Lantmännen Lantbruk Nötfor

Juni 2021

Priserna på soja och övriga proteiner är fortsatt på en historiskt hög nivå. Vi är nu inne i vädermarknaden och mycket kan hända innan det är dags för skörd. Det är en stor efterfrågan på GMO-fria proteinfodermedel vilket har lett till att tillgången på framförallt GMO- fri soja just nu är väldigt begränsad.

Vallskördens första skörd är på många håll avslutad. I år ser vi inte stora variationer i grovfodermängder utan generellt mycket gräs med bra värden! Några veckor återstår innan vi vet resultatet av årets skördar men även i år kan våra grovfoderersättare att vara ett bra alternativ för att dryga ut grovfodermängderna vid behov. Värmen satte verkligen fart på växtligheten men även annat oönskat frodas i värmen. Tänk på att säkerställa att mixen är fräsch, ett bra  tips för att bibehålla god konsumtion på mix samt minimera näringsförluster i mix är att tillsätta något som gör att mixen inte tar värme. Vi har den klassiska syran (Promyr Flexible, Prosid MI 700 alt. Softacid p+ eller ren Propionsyra) som säljs på fat men har nu även populär variant av tillsats i fast form som är lite enklare att hantera. Denna heter TMR Solid och kommer från Perstorp.

För pigga, glada högpresterande kor (trots värmen) behövs också extra salt, en balanserad foderstat och eventuellt även jäst. Din Nötforsäljare kan berätta mer och bolla idéer om utfodring, marknad och management.

Vi vill även slå ett slag för våra rengörings och desinfektionsprodukter. Tänk på att vid rengöring skall man inte bara tvätta med vatten. För att få bort de oönskade bakterierna och mikroorganismerna krävs tvätt med ett rengöringsmedel (Agatens R1). Bakterierna och mikroorganismerna man vill ha bort sitter på små fett- och proteinpartiklar och dessa oönskade varelser försvinner inte bara med vatten. Efter torkning skall ytan desinficeras vi har olika preparat beroende på vilket behovet är.

Är det något vi alla lärt oss i dessa tider är det att tvätta händerna med tvål och vatten  och sen ”desinficera ” med alcogel, då borde vi göra samma när vi tvättar till våra djur, kanske speciellt där vi håller våra nyfödda eller inköpta kalvar.  

Nötfor, piggfor eller pullfor -säljarna hjälper er gärna rätt så ni hittar det ni söker till just er produktionsgren.

Full fart är det även på mineralfoderförsäljningen. Vårt nya mineralfodersortiment har mottagits väl och inom kort har vi några nyheter i tillskottssortimentet.

Vi är på sluttampen med vårt klimatarbete där vi tillsammans med andra aktörer i branschen kartlägger framtidens mjölk och köttproduktion. Projektet ska skapa en gemensam bild av framtidens mjölk- och köttproduktion i ett hållbart livsmedelssystem.

Monica Ocklind, Säljschef Nötfor Lantmännen Lantbruk

 

Lantmännen Lantbruk

Mars 2021

Vårbruket står för dörren och därmed är en intensiv period att vänta. Grödorna har övervintrat väl och har en god potential som måste förvalta under växtodlingssäsongen. Följ aktuella råd i våra rådgivningsbrev Växtline Syd eller kontakta din säljare för individuell rådgivning.

Med rådande Corona har vi anpassat vår verksamhet för att skydda såväl dig som kund samt vår personal, vi tar inte besök på våra kontor utan träffar er endast i fält när så behövs.

Det finns flertalet nya produkter på växtskyddsidan i år, bland annat Axial som ger säkrare effekt på Flyghavre och Åkerven och en ny bladmögelprodukt Zorvec Endavia som har gett fantastiska effekter i 2020 års försök och är given i årets strategi. Prata med din säljare för fler nyheter samt strategier för årets säsong.

Det är dags att teckna Poolavtal och inför kommande skörd, tecknar du innan sista Mars får du en Bonus om 3 öre/kg. Uppfyllnadskravet på Poolen är endast 70% och Lantmännens Poolpriser har presterat över konkurrenter under dom senaste åren tack vare framgångsrikt hanterande av positionen. Torkavtal måste tecknas innan sista Maj.

Följ oss gärna på sociala medier ”Lantmännen Lantbruk och Maskin” samt på Lantmännen Play där vi publicerar material för att ersätta årets inställda fältvandringar och event. Där kan du se allt från växtodlingsprojekt till information om Nötcenter Viken!

Fredrik Bodin, regionchef syd, Lantmännen Lantbruk

 

Lantmännen Lantbruk

December 2020

Vi kan snart med glädje gå mot en välförtjänt Julledighet (för dom som kan) och se tillbaka på ett riktigt bra växtodlingsår med god lönsamhet trots normala skördar! Spannmålsmarknaden har utvecklats positivt i kombination med god avsättning både inom landet samt på export. Vi har även haft goda förutsättningar för att etablera nya grödor vilket gör 2020 års höstsådd den största på länge vilket ger ett bra utgångsläge inför 2021.

Vi är i full gång med växtodlingsplanering och strategier för kommande säsong, diskutera gärna med din säljare vad du kan förbättra och utveckla i din odling! Tänk på att utbudet på Insekticider smalnar av till nästa år då Fastac ej får säljas efter 31 Januari, se över ditt behov redan nu.

Vårutsädeskampanjen är i full gång, vi har till i år gjort investeringar i Eslöv som ökar tillgången på Thermoseed-behandlat utsäde vilket är ett miljövänligt alternativ som ger en skördeökning jämfört med vanlig betning. Allt vårat utsäde är Skjutkraftstestat vilket ger en säkrare fältuppkomst och sållar bort partier som normalt grobarhetsprov inte upptäcker. Kontakta din säljare för att få veta mer.

Fredrik Bodin, regionchef syd, Lantmännen Lantbruk

 

Lantmännen Lantbruk Nötfor

December 2020

Priserna på soja och övriga proteiner är fortsatt på en historiskt hög nivå. Dock verkar den senaste tidens starka uppgång ha stannat av något och framåt kommer bla Kinas agerande, väder och ev minskad efterfrågan på foder (pga fågelinfluensa & afrikansk svinpest) styra utvecklingen.

Hösten drog igång med en rivstart med foderstater och foderbyten. På vissa håll ser vi stora variationer i grovfodermängder och även i år kommer våra grovfoderersättare att vara ett bra alternativ för att dryga ut grovfodermängderna. Ensileringsmedel- och plansiloplastkampanjen är i full gång, inventera gärna ditt behov och diskutera lösningar och produkter med våra kunniga säljare.

Full fart är det även på mineralfoderförsäljningen, en liten del av den totala foderstaten men en livsviktig sådan. Under hösten lanserade vi vårt nya mineralfodersortiment där många namn känns igen men där näringsinnehållet anpassats efter nya rekommendationer och foderstrategier. Ett sortiment som mottagits väl av både lantbrukarna, rådgivare och djur.

Sedan länge har Lantmännen deklarerat klimattal på alla sina foderprodukter. Detta arbetssätt har nu blivit standard för hela foderbranschen vilket gör att vi på ett enat sätt kan visa omvärlden att vi jobbar med klimatfrågan och visa på vilka avtryck våra foder har.

En annan del av klimatarbetet ligger i att få våra rekryteringskvigor att kalva in i rätt tid, gärna vid 23-24 månaders ålder. Detta kräver en genomtänkt strategi och produkter som gör det möjligt att lyckas. Vi erbjuder fodret ”Elegant” till dina kvigor. Ett foder som denna höst, med generellt ett lågt råproteininnehåll i ensilaget, ökat rejält i volym.

Under november och fram till jul jobbar vi med fokus på kon -från sinperiod till högpresterande mjölkko- där vi har bra produkter som lägger grunden för en framgångsrik och lönsam mjölkproduktion. Din säljare kan berätta mer och bolla idéer om utfodring och management under denna viktiga period.

Till sist har Lantmännen under hösten även startat upp ett klimatarbete där vi tillsammans med andra aktörer i branschen ska kartlägga framtidens mjölk och köttproduktion. Projektet ska skapa en gemensam bild av framtidens mjölk- och köttproduktion i ett hållbart livsmedelssystem.

Monica Ocklind, försäljningschef Nötfor, Lantmännen Lantbruk, Foderenheten

 

Lantmännen Maskin

December 2020

Den 1:maj gjorde Maskin om regionerna i Sverige. Med det så ändrades även regionchefernas roll. Nu har vi två regionchefer i varje region. En för maskinförsäljningen och en för verkstäder/ butik/ reservdelar. Region syd omfattas nu av Skåne, Blekinge och Halland.

Peter Tillberg (regionchef maskinförsäljning) kommer att sluta på Lantmännen den 31/12. Hans efterträdare är Gustav Thoft som börjar den 21/12.

Försäljningen har fått riktig fart under året och har med råge överträffat 2019. Många fina kampanjer är ute nu under december. Hör med din maskinsäljare om det finns något som kan passa just dig.

Vi på Lantmännen Maskin önskar en God Jul och ett gott nytt år.