Distriktsstämman

Årets distriktsstämma hölls liksom de senaste åren på Bäckaskogs slott. Blåst med fällda träd och inte minst corona gjorde att färre än vanligt deltog men trots detta var det en stämma med god stämning.
Förhandlingarna leddes rutinerat av Lotte Melin. På stämman har man möjlighet att ställa frågor och få information från koncernledningen. I år deltog från koncernen Lantmännen Lantbruks vd Elisabet Ringdahl och från koncernstyrelsen medverkade Per Wikander. Vidare var naturligtvis även representanter från Maskin och Lantbruk på lokal nivå på plats.
Efter många år som förtroendevald i Lantmännen, de senaste åren som representant i distriktets valberedning avtackades Sven Ralsgård. Till ny ledamot i valberedningen valdes Nicklas Persson Grantinge.
En fråga som diskuterades avslutningsvis var att medelåldern på deltagarna behöver sänkas. Ett förslag inför nästa år var att om alla som brukar gå på stämman tar med sig en yngre medlem så når vi en bra bit på vägen till lägre medelålder.

En icke oväsentlig del av ett möte är maten!

Kommande aktiviteter

Som så mycket annat är sommarens aktiviteter inställda. Som det ser ut nu är nästa aktivitet vi arrangerar höstmötet, vi återkommer med mer information inom kort.