Välkommen på vår digitala distriktsstämma den 2 mars kl.19.00. Läs mer och anmäl dig här.

 


Bäste medlem!

Äntligen kunde vi åter träffas för att hålla vårt höstmöte i Svängsta. Det blev en mycket trevlig kväll med information om Lantmännens olika verksamheter. Glädjande är att trots pandemins tuffa utmaningar blev det ett gott resultat för Lantmännen. Värre är det med våra skenande kostnader för råvaror, el, bränsle, mm. som hotar vårt framtida resultat.

Vi planerar nu för våra olika aktiviteter under 2022.  Den 2 mars blir det vår Distriktsstämma på Bäckaskog. Det kommer även att ges möjlighet att delta digitalt.  Så boka redan detta datum! Mer info hittar du på Lantmännens hemsida.

Vi vill önska er alla en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!

Charlotte Norrman-Oredsson med styrelse


Nyhetsbrev december 2021

Distriktsstyrelsekonferensen

Äntligen var det dags för distriktsstyrelsekonferens. Man kan hoppa över en träff som detta ett år och kanske två. Mycket kan skötas via Teams-möten, men det blir inte samma sak som att mötas i verkligheten. Som förtroendevald är det värdefullt att träffa personerna i ledningsgruppen och styrelsen. Har man träffats och småpratat lite blir det betydligt enklare att framföra åsikter och det minskar känslan av vi och dom. På ett möte som detta utbyter man åsikter under mindre formella former än föreningsstämman. Styrelsen kan beskriva sina visioner om hur företaget ska drivas och vi förtroendevalda kan framföra om vi tycker dessa planer är bra eller bra inte. Likaså diskuterar vi förtroendevalda sinsemellan. Det som är en självklar sanning i vår del av Sverige behöver inte nödvändigtvis vara det i övriga delar av landet och vise versa.

Årets tema var Nystart i ett förändrat affärslandskap. Vi fick närmare presentation av tillväxtpaketet med Agronod-lantbrukets dataplattform, Nordic Oats och Tillväxtbolaget. Vi fick information om vad som händer inom foder, energi och verksamheten i Finland. Under året har vi arbetat med projekt Medlem 2030 och det fortsatte vi med under konferensen.

Avslutningsvis fick vi en dos positivt tänkande och målmedvetenhet genom föredrag av hockeylegendaren Jonas Bergqvist. Detta kom väl till pass inför hemresan med tanke på att SMHI hade målat med den röda pennan på kartan med vädervarningar.

                                                                                       Magnus Rietz


Distriktsstämma 2022

Välkomna till nästa års stämma som hålls på Bäckaskogs slott onsdagen den 2 mars.
Motioner ska lämnas till distriktsstyrelsen senast 7 dagar innan stämman.
Sammankallande i valberedningen är Christina Nyström, 070-346 58 26   christina.nystrom@willandsfarm.se

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har några frågor eller funderingar.


Sommarhälsningar

Juni 2021

Vår föreningsstämma som hölls i maj blev ännu en gång digital. Vi får hoppas att nästa stämma blir som vanligt i fysisk form. Trots pandemins påverkan visade Lantmännen upp ett mycket bra resultat igen. Glädjande är också att årets totala utdelning till oss medlemmar blev 902 MSEK.

Vi får hoppas att regnet äntligen kommer. Även att sommaren blir lagom varm och ger goda skördar!

Jag vill önska er alla en riktigt Glad midsommar!

Charlotte Norrman-Oredsson med styrelse

Bäste medlem!

Mars 2021

Äntligen är dagarna ljusare och vårbruket igång. Vårt distrikt var först ut med att hålla distriktsstämman digitalt vilket fungerade mycket bra. Givetvis inte lika kul som att träffas på riktigt!

Vi hoppas att vaccineringarna kommer igång snabbt och spridningen avtar så samhället samt företagandet kan komma igång mer normalt.

Gå gärna in på LM2 och spana in på framtidens innovativa och hållbara lantbruk.

Ta väl hand om er!

Vi önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Hälsar,
Charlotte med styrelse

Lantmännens första distriktsstämma för året

Mars 2021

Distriktsstämman i Kristianstad-Blekinge inledde årets säsong av stämmor i Lantmännen.  Drygt 40 medlemmar deltog och stämman genomfördes med hjälp Teams. Stämman leddes rutinerat och utan incidenter av Maria-Hovfendahl Svensson, trots de annorlunda förutsättningarna.

Årets resultat och viktigare händelser presenterades i en förinspelad film med Per Lindal, Per Olof Nyman och Christian Johansson. Efter filmen deltog Per-Olof Nyman, VD och Henrik Walberg, koncernstyrelsen i diskussionen och svarade på frågor. Fredrik Bodin och Lars-Ove Kellner från Lantbruk respektive Maskin informerade om den mer lokala verksamheten.

I distriktsstyrelsen blev det omval på samtliga poster. Anders Petersson hade avsagt sig omval i valberedningen. Till ny ledamot i valberedningen valdes Jonas Fredriksson, Ramdala och som sammankallande valdes Christina Nyström, Fjälkinge.

På ett år har vi lärt oss mycket om digitala möten och de är utan tvekan effektiva, men de har vissa nackdelar. Därför är det min förhoppning är att vi kan träffas på riktigt nästa år på en alldeles normal distriktsstämma med både mingel och middag.

Magnus Rietz, ledamot i distriktsstyrelsen

 

Julhälsning

December 2020

Bäste medlem!

Ett annorlunda år går mot sitt slut. Trots en pandemi som förändrade hela världen så blev resultatet för Lantmännens tertialbokslut T2 bra och vi hoppas det även gäller för helåret 2020. Detta ger då förutsättningar för en bra utdelning till oss medlemmar även detta år trots allt.

Det visar också hur viktiga vi primärproducenter är för att skapa en robust livsmedelsförsörjning som kan möta olika framtida kriser. Nu gäller det för staten att fylla ladorna med inhemska livsmedel. Kanske är det dags att återskapa interventionslagerna som tömdes efter EU inträdet?

Som alla märkt, så hålls det inte längre några fysiska möten. Vårt traditionella trevliga höstmöte med julbord uteblev. Men det kommer fler höstmöten i fysisk form. Många av oss har blivit riktigt duktiga i den digitala mötesvärlden. För er som vill bli bättre på detta, erbjuds det utbildningar på olika ställen. Besök gärna LM2 och medlemsidan där hittar ni material som är specifikt till er medlemmar. Sidan är under utveckling och fylls på med material efterhand. Så kika in på hemsidan så träffas vi där!

Nu blickar vi framåt med nya tag och hoppas få möta ett ännu bättre år med ett effektivt covid-19 vaccin som kickar igång världsekonomi och alla våra affärsområden inom Lantmännen.

Jag hoppas att ni alla får en fin jul med era nära och kära. Antagligen en annorlunda och mer digitaliserad jul i år, men som ger oss mer tid att tänka på varandra!

Jag vill önska er alla en riktigt Glad Jul och ett Gott Nytt 2021!

Charlotte Norrman-Oredsson, ordförande i distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsekonferens 2020

En gång om året samlas ledamöterna från Lantmännens 20 distriktsstyrelser till konferens. Då får vi information från olika delar av koncernen, utbildning och koncernstyrelsen har möjlighet att lyssna av de förtroendevaldas åsikter vid ett mindre formellt tillfälle än stämman.

Årets programpunkter var bl a Lantmännens strategi 2030Forskning och utveckling i praktiken, Lantmännens näringspolitiska insatser och Aktuellt från Lantbruk och Maskin. Sammanlagt blev det 15 olika föredrag.

Årets upplaga blev som så mycket annat en digital variant. Föredragen om olika delar av koncernen fungerade riktigt bra. Allting fanns på skärmen och vill man kan man som förtroendevald gå tillbaka och kolla bilderna igen. Det är bra för det blir väldigt mycket information på en dag.

Som brukligt hade vi grupparbete. Det är intressant för ibland kommer det frågeställningar där svaret upplevs som helt självklart när man diskuterar frågan inom distriktet men inte alls lika klart när man diskuterar med förtroendevalda från andra delar av landet. Detta var lite svårare. Det är lättare att diskutera runt ett bord när man kan se deltagarna, särskilt när man inte känner varandra sen innan.

Det man saknar mötena med de andra deltagarna. Det är värdefullt att kunna byta några ord med både personer i ledningen och deltagare från andra distrikt. Tröskeln blir lägre om man vill kontakta någon om man träffats tidigare.

Det fungerade med en digital konferens, men jag ser ändå fram mot en, förhoppningsvis, vanlig konferens nästa år, med personliga möten och nätverksskapande fikapauser.

Magnus Rietz, ledamot i distriktsstyrelsen