Gården omfattar 340 hektar med växtodling, skog och betesmarker. Det odlas raps, majs, vall och spannmål i ett nära samarbete med en granngård som har ekologisk mjölkproduktion. Även biogasproduktion, solel och uthyrning av bostäder ingår i gårdens verksamheter.

Jag är gift med Glenn och har två utflugna döttrar.

Förutom mitt engagemang i Lantmännens distriktsstyrelse sitter jag även i idé- och beredningsgruppen för Livsmedel och förpackningar i Lantmännens forskningsstiftelse samt i ett foderråd. Jag är även ordförande i Stoby LRF-avdelning, mm.

Om framtiden: Att möta en växande befolkning och extremväder kräver nya odlingssystem och robustare grödor. Att recirkulera och samla upp näringen och dräneringsvattnet kan vara en viktig åtgärd för fortsatt höga skördar. Lönsamheten måste upp för oss lantbruksföretagare. Maten är alldeles för billig. Politikerna måste tänka svenskt! Jag gillar att besöka landsbygden på udda platser i världen. Men det är kanske ett minne blott!