22-9/2020

Regionchef Lantbruk, Fredrik Bodin har ordet

Efter en utmanande växtodlingssäsong med många strategiska val är nu skörden avslutad på flesta håll, nederbörden har varit ojämn detta år i distriktet men invägningar talar för en normal till god skörd. Lantmännens fokus flyttas nu till lagersäsongen, våra säljare hjälper dig att hitta bästa försäljningsalternativet.

Spannmålsmarknadens fokus just nu ligger på oväder i USA samt en period med stora inköp från Kina. Dom globala vetelagerna är dock välfyllda. Men Frankrikes skörd avkastar sämre än fjolåret och en något minskad skördepress i östersjöområdet ger stöd åt dagens prisnivå.

Framåt kommer goda skördar i Ryssland påverka då de blir en tydlig konkurrent i exportmarknaden, läs mer på Lantmännens marknadsrapporter som du hittar på LM2. Följ gärna även våra strategiförsök och Precisionsodlingsprojektet Svalöv på Lantmännen Play för inspiration i er odling.

Försäljning inför nästa växtodlingssäsong är i full igång, vi har två nya intressanta Höstvetesorter, KWS Kerrin som är den högst avkastande vetesorten och innehar världsrekordet för veteodling satt nu i år av Nyzeeländaren Eric Watson och Kvarnvetesorten Hallfreda som kommer ifrån Lantmännens egna förädling, kontakta din säljare för mer information.

Leif Johansson, regionchef Maskin har ordet

I höst kommer vi att demonstrera nya Valtra G serien och nya uppdaterade Fendt 300 serien och Fendt 700 generation 6 i vårt område. Kontakta gärna din maskinsäljare på lantmännen för mer information om dessa spännande nyheter på traktormarknaden!

Läs mer på Maskins hemsida.

Fendt 700

Fendt 300

Valtra G

Monica Ocklind, försäljningschef Nötfor har ordet

Priserna på soja och övriga proteiner är fortsatt uppåt. Det som driver priserna är främst försämrade utsikter för både soja- och majsskördarna i USA och Brasilien.

Hösten har dragit igång med en rivstart och foderstatsberäknandet är i gång. Återigen ser vi stora variationer i grovfodermängder och även i år kommer våra grovfoderersättare att vara ett bra alternativ för att dryga ut grovfodermängderna. Kontakta din säljare för mer information.

Full fart är det även på mineralförsäljningen, en liten del av den totala foderstaten men en livsviktig sådan. Under september lanserade vi vårt nya mineralfodersortiment där många namn känns igen men där näringsinnehållet anpassats efter nya rekommendationer och foderstrategier. Ett sortiment  som mottagits väl av både lantbrukarna, rådgivare och djur.

Sedan länge har Lantmännen deklarerat klimattal på alla sina foderprodukter. Detta arbetssätt har nu blivit standard för hela foderbranschen vilket gör att vi på ett enat sätt kan visa omvärlden att vi jobbar med klimatfrågan och visa på vilka avtryck våra foder har.

En annan del av klimatarbetet ligger i att få våra rekryteringskvigor att kalva in i rätt tid, gärna vid 23-24 månaders ålder. Detta kräver en genomtänkt strategi och produkter som gör det möjligt att lyckas. Under september-oktober kör vi därför fokus på kalv till förstakalvare där vi har bra erbjudande på kalvnäringar, hälsoprodukter till kalv och vårt specialdesignade kraftfoder till kvigor.

Till sist har Lantmännen även startat upp ett klimatarbete där vi tillsammans med andra aktörer i branschen ska kartlägga framtidens mjölk och köttproduktion.  Projektet ska skapa en gemensam bild av framtidens mjölk- och köttproduktion i ett hållbart livsmedelssystem.