22/9-2020

Ordförande Per Petersson hälsar

Det var länge sedan vi i distriktsstyrelsen hörde av oss, vilket inte känns bra.

En pandemi som förändrar allt, och i det här sammanhanget tänker jag på stämmorna, medlemsmöten, fältvandringar, platser där vi medlemmar kan påverka och lyfta fram åsikter. Vi i distriktsstyrelsen hade planer för en rad aktiviteter, men så blev det inte. Men vi vill titta framåt; vad vi kan göra för att känna att vi äger och är delaktiga i Lantmännen i denna tid?

Jag noterade i alla fall att det kan gapa tomt på livsmedelshyllorna, mjöl pasta, ägg, havregryn m.m. Det måste vara en tankeställare till dom som jobbar med livsmedelsstrategi i Sverige: Hur viktiga är vi bönder.

Som sagt tråkigt att vi inte kan ha fysiska träffar och diskutera sådana saker. Men distriktsstyrelsen planerar att genomföra ett höstmöte i någon form, förmodligen digitalt. Tveka inte att höra av er till oss i distriktsstyrelsen om ni har synpunkter eller frågor, vi uppskattar det!

Nu uppfattar jag en nöjdhet med spannmålsskörden och en bra rapsetablering men så har vi förvisso annat kvar att skörda.

/Distriktsstyrelsens ordförande Per Petersson

Patrik Evertsson har ordet

Nu har vi haft en lång period av begränsningar. Många av de saker vi brukar göra inom Lantmännen, både för medlemmar, anställda och förtroendevalda, har vi inte kunnat genomföra under våren och sommaren.

Vi hoppas att det öppnas upp lite under hösten så att det blir möjligt med maskinvisningar. Framöver hoppas vi att det finns utrymme för lite mindre mötesplatser där vi kan träffas fysiskt. Tills att rekommendationen på folksamlingar med max 50 personer hävs får vi hitta andra sätt att kommunicera och diskutera. Istället för det årliga höstmötet blir det därför ett SMS med lite länkar till intressanta filmer inom olika relevanta områden, exempelvis ekonomi, foder och växtodling.

/Patrik Evertsson, ledamot i distriktsstyrelsen

Therese Tarler presenterar sig

Mitt namn är Therese Tarler och jag sitter som sekreterare i Kalmar-Ölands styrelse sedan 2019. Till vardags jobbar jag som växtodlingsrådgivare och följer med stort intresse den utveckling som sker inom svenskt lantbruk. Just vårt område är extra roligt att arbeta i då det finns många engagerade bönder och ofta flera generationer som är involverade på gården. Det stärker förhoppningarna om en ljus framtid för lantbruket.

Inom Lantmännen har vi just startat upp en ny tvärgrupp som heter "Digital framtid". Målsättningen med denna grupp är att bidra med inspel till hur vi kan utveckla digitala forum och mötesplatser för förtroendevalda och medlemmar i närtid, samt etablera nya arbetssätt i distrikten på längre sikt. Tvärgruppen ska även involveras i utvecklingen av LM2.

/Therese Tarler, ledamot i distriktsstyrelsen