Distrikt Höglandet

Distriktet omfattar hela Jönköpings län och har knappt 1600 medlemmar. I södra delarna av distriktet verkar en lokalförening, Reftele Lantmannaförening. 

Området är i huvudsak beläget 200–250 meter över havet. Småländska höglandets klimat skiljer sig påtagligt från lägre liggande områdens (under ca 200 m över havet) och påminner om klimatet i Norrlands sydligare delar en bit innanför kusten. En följd därav är att växtlighet och djurliv avviker från resten av Småland och de närmast kringliggande landskapen.