Ordföranden har ordet

I mars hade vi distriktsstämman och den avlöpte i god anda. Vi hade besök av Elisabet Ringdahl division chef Lantmännen Lantbruk och Johan Mattsson från koncernstyrelsen.
Många bra frågor ställdes i kring Lantmännen maskin, Lantbruk och om Lantmännen som kooperativ föreningen mm.
Jag vill även passa på att tacka för förnyat förtroende som distriktsordförande.

Rekordutdelningen som skedde under föregående verksamhet år gjorde nog att fler kände att Lantmännen kan göra skillnad även fast det var ett mycket tufft lantbruksår för dom flesta pga av torkan och värmen. Även i år så delar man ut 619 mkr, vilket är högsta ordinarie utdelningen någonsin till Lantmännens medlemmar.

Lantmännen har gjort klart med ett nytt treårigt avtal med Söderhamns stuveri när det gäller mottagning av spannmål i skörd. Ett nytt lokalt växtskyddslager finns nu på Lantmännens maskins anläggning i Bollnäs. Information och aktuellt sortiment fås av Lantmännens säljare Karin Andersson 010-5561835.

Nya på jobbet är:
Marcus Hedman regionchef maskin norr.
Marcus Persson säljare Lantmännen Maskin placerad Bollnäs Hudiksvall.
Kungsgården jobbar vidare på att rekrytera två ny service tekniker.
Magnus kommer tillbaka i slutet av juli pga. föräldrar ledighet.

Kom ihåg följande datum:
• Lännäs dagen 14/8 anmäl dig till Daniel Olofsson, 070-2284447 som har möjlighet att ordna transport.
• Sommar mötet 15/8 hos familjen Zetterlunds Storvik.

Med hopp om en bra vädersommar!
Ordf. Johan Sahlin


Rapport från Lantmännens föreningsstämma 2019

Årets stämma var en rätt beskedlig tillställning. Ordförande Per Lindahl kunde konstatera att trots fjolårets torka kan Lantmännen ståta med ett resultatmässigt bra år för Lantmännen som koncern. Lantbruksdelen har ju förvisso inte bidragit till vinsten pga av torkan. Halverad skörd gör att spannmål måste importeras till höga priser. Likaså på maskinsidan har det gått sämre än förväntat då vi bönder har fått prioritera foder före maskininvesteringar.
Däremot division Livsmedel och division Swecon har gått som tåget och bidragit gott till resultatet. Division Energi och division Fastighet har gått som förväntat.

VD Per-Olof Nyman pratade framtid och strategi för de närmsta 10 åren. Positiva trender att fånga vad gäller havre och bröd. I och med de finska bolagsförvärven finns också mycket att se fram emot som kan bidra till Lantmännens utveckling och stärka oss ägare.

Danica Kragic, professor på KTH var inbjuden att tala om artificiell intelligens. I hennes föredrag konstaterades att robotar som kan göra programmerat automatiskt arbete har funnits länge. Hon visade flera exempel på vad som händer i utvecklingen att göra dem smartare men det lär dröja innan de kommer i nivå med människan.
Flera motioner behandlades. I samtliga fall antog stämman styrelsens genomtänkta motionssvar. Ni kan själva läsa om dem på webben. Två nya styrelseledamöter valdes in. Per Wijkander, lantbrukare från Uppland och Johan Bygge ,extern ledamot med mångårigt ledarskap i EQT.

Avslutningsvis sammanfattade ordförande stämman på ett mycket engagerat och framtidssyftande sätt med kärnpunkt på att Lantmännen ska vara ett företag i världsklass!

Ivan Holmqvist, distriktsstyrelsen Gävleborg