Installningsträff Össlöv Karsagård


Tid den 23 september 2021 10:00 - den 23 september 2021 13:00
Plats Össlöv Karsagård
Organisatör Distrikt Kronoberg

Välkommen på installningsträff hos Anders Karlsson, Össlöv Karsagård, Ljungby.

För mer information och anmälan, kontakta
Anders, tel. 070-523 30 35
Stefan, tel. 070-533 54 12