Höstmöten i Västra Sverige


Tid den 7 november 2019 09:30 - den 7 november 2019 21:00
Plats Borås och Uddevalla
Organisatör Distrikt Västra Sverige

Välkommen till årets hötsmöten på två platser i distriktet!

Höstmöte i Borås – torsdagen den 7 november, dagtid

Höstmöte i Uddevalla – torsdagen den 7 november, kvällstid