Ytterligare tio miljoner satsas på ökad djurproduktion

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-10-10

Ytterligare tio miljoner satsas på ökad djurproduktion Lantmännen Lantbruk vill fortsätta att stimulera tillväxten inom svensk animalieproduktion och utvidgar sitt stimulanspaket med ytterligare tio miljoner kronor. Totalt har nu Lantmännen Lantbruk avsatt 80 miljoner kronor i stimulanspaketet för att stötta de kunder som satsar på djurproduktion.

Det har varit ett stort intresse för Lantmännen Lantbruks stimulanspaket bland animalieproducenterna. Redan i augusti hade de tilldelade 20 miljonerna för siloerbjudandet delats ut.

Lantmännen Lantbruk har beslutat att utöka siloerbjudandet i stimulanspaketet med ytterligare tio miljoner kronor för att kunna stötta ännu fler animalieproducenter som vill satsa.

– Stimulanspaketet är en del i vårt arbete för att stödja en lönsam tillväxt inom animalieproduktionen. Det är verkligen roligt att det har fått ett så stort genomslag, säger Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk.

– Genom att skjuta till ytterligare tio miljoner kronor räknar vi med att kunna bevilja pengar till alla producenter som ansöker om stimulanspaketet under 2006. Lantmännen Lantbruk strävar efter att vara lantbrukarens bästa affärspartner. Vi vill skapa ett starkt och konkurrenskraftigt svenskt jordbruk tillsammans med våra kunder, fortsätter Arne Rantzow.

Det var i januari i år som Lantmännen Lantbruks stimulanspaket drog igång. Stimulanspaketet omfattar dels en räntefri foderkredit, dels ett förmånligt siloerbjudande.

Den räntefria foderkrediten som Lantmännen Lantbruk erbjuder motsvarar fem procent av den nyinvestering lantbrukaren gör, och har en amortering på fem år. Lantmännen Lantbruk betalar dessutom en fodersilo, eller annan motsvarande lagringskapacitet, som efter fem år skrivs av och övergår till kundens ägo. Lantmännen Lantbruk hade från början avsatt 20 miljoner kronor för fodersilo och 50 miljoner kronor för foderkredit. Erbjudandet gäller vid utökning eller nystart av mjölk-, nöt-, gris- eller lammproduktion under 2006.

Fram till augusti är det 244 lantbrukare som tagit del av Lantmännen Lantbruks stimulanspaket. Ansökningarna avser både utökningar av befintliga produktioner och nysatsningar.

Vid frågor kontakta Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-327 78 79 Elisabet Söderström, försäljningschef Team Piggfor, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-594 38 15 Per Wigh, försäljningschef Team Nötfor, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-572 22 51

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com