Ytterligare effektiviseringar av foderverksamheten sparar 13 miljoner

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-01-17

Ytterligare effektiviseringar av foderverksamheten sparar 13 miljoner Lantmännen Lantbruk presenterar en ny strategi för foderutveckling, som bland annat innebär att försöksgårdarna i Svalöv och Smedsmora avvecklas. Samtidigt planeras förändringar i organisation och arbetssätt för foderverksamheten. Resultatet blir en minskning på 17 tjänster och en kostnadssänkning på 13 miljoner kronor årligen.

– Vi gör nu ytterligare effektivisering av foderverksamheten för att kunna bibehålla positionen som det ledande foderutvecklingsföretaget samtidigt som kostnaderna anpassas till lägre tillverkningsvolymer, säger Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk.

Den nya strategin för foderutveckling går ut på att arbeta med fältförsök hos kunderna i kombination med att köpa försöksresurser externt vid behov. Detta innebär att Lantmännen Lantbruk avvecklar försöksgårdarna i Svalöv (Piggfor) och i Smedsmora (Pullfor).

– Vi får en mer flexibel och kostnadseffektiv foderverksamhet, samtidigt som vi kommer närmare marknaden i vår försöksverksamhet, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

De planerade förändringarna av organisationen, inklusive avvecklingen av försöksgårdarna, väntas totalt ge en minskning av antalet tjänster med 17 och en kostnadssänkning på 13 miljoner kronor per år.

MBL-förhandlingar inleds idag, den 17 januari.

Vid frågor kontakta: Arne Rantzow, lantbrukschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-327 78 79 Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-518 60 25 Lennart Nilsson, chef för foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com