Världsunika möjligheter för svensk mjölkproduktion

Nyhet

2006-01-12 PRESSINBJUDAN Världsunika möjligheter för svensk mjölkproduktion Nya offensiva satsningar på Lantmännens och Svensk Avels försöksgård Nötcenter Viken utanför Falköping ger unika resultat till förmån för svensk mjölkproduktion. Media välkomnas den 17 januari för att ta del av nya rön inom embryo transfer, utveckling av vallväxter samt användning av egenproducerade råvaror till foderproduktion.

Forskning och utveckling är en nödvändighet för att det svenska lantbruket ska kunna konkurrera även i framtiden. Försöksgården Nötcenter Viken ligger i framkant och den 17 januari presenteras de senaste rönen.

Program den 17 januari

11.00-12.00 Bra avkomma med embryo transfer Sämre avelsdjur i den egna besättningen kan ge en mycket bra avkomma genom embryo transfer. Detta är en beprövad teknik som Nötcenter Viken utvecklat med goda resultat och som i stort sett kan användas till alla besättningar.
12.00-12.30 Lunch

12.30-13.30 3 kilo mer mjölk med Ragnar timotej Vallutvecklingen fortsätter med världsunika möjligheter till ökad mjölkproduktion.

13.30-14.30 Biprodukter från tillverkningsindustrin ger ny foderråvara I många av Lantmännenkoncernens olika tillverkningsprocesser produceras, förutom den önskade produkten, biprodukter som kan utnyttjas som råvara i foder till djur. Detta kan betyda att en miljövänlig återvinning ersätter importerad råvara.

14.30-15.00 Kaffe och avslutning

Vägbeskrivning Från Falköping tag väg 47 mot Jönköping. Efter några kilometer är det skyltat mot Nötcenter Viken.

Frågor och anmälan Anmäl dig senast den 16 januari till: Anette Knutsson, vd Nötcenter Viken, tel: 070-590 55 02 eller anette.knutsson@lantmannen.se.


Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se