Världens första ThermoSeed-anläggning på plats i Skara

Nyhet

Världens första ThermoSeed-anläggning på plats i Skara Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen, inviger världens första ThermoSeed-anläggning vid Lantmännen i Skara den 13 september. ThermoSeed är en ny miljövänlig metod där utsädet behandlas effektivt med varm, fuktig luft istället för med kemikalier.

Utsädesburna sjukdomar utgör ett allvarligt hot mot växtodlingen. En sjuk utsädesråvara behöver därför saneras för att ge en frisk gröda följande år.

Idag används vanligtvis kemiska bekämpningsmedel vid betning av utsäde. Men både av miljö- och arbetsmiljöskäl är det önskvärt att minska andelen kemiskt betat utsäde ytterligare i den konventionella odlingen. Det är här ThermoSeed kommer in, en metod som självklart fungerar lika bra i den ekologiska odlingen som i den konventionella.

ThermoSeed är en svensk uppfinning och patenterad process för utsädessanering utan tillsatser. Processen innebär en behandling av utsädet med noga reglering av varm, fuktig luft under en bestämd tid. Utsädet blir då fritt från smitta, har full grobarhet och en lagringsduglig vattenhalt. Processen är till sin kostnad och effekt konkurrensmässig gentemot kemiska bekämpningsmedel.

Bakom uppfinningen ligger företaget Acanova AB som ägs av Ryda Bruk AB, SLU Holding AB, Lantmännen samt privatpersoner. Kommersialiseringen av ThermoSeed-metoden sker i SeedGard AB som är en avknoppning från Acanova. Utvecklingen av metoden har skett i samarbete med bland andra Lantmännen och forskare vid SLU, med stöd från EU:s Life-fond. Under sex år har 170 fältförsök i sju länder genomförts med mycket gott resultat.
– Metoden är bredverkande och tar i princip samtliga aktuella utsädesburna sjukdomar. Dock är effekten mot flygsot på korn begränsad då smittan ligger i embryot, säger Patrik Enfält, vd för Acanova AB.

Nu är den första anläggningen i världen på plats i Lantmännens utsädesanläggning i Skara.

– Kapaciteten är 1 000 ton behandlat utsäde per vecka (15 ton i timmen). Detta kan innebära 50 procent av produktionen i anläggningen eller 10 procent av landets behov av certifierat utsäde, säger Lage Ringstad, utsädeschef för Lantmännen.

Medverkar under dagen gör bland andra vd och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg, lantbrukschef Arne Rantzow, växtodlingschef Charlotte Elander, utsädeschef Lage Ringstad, vd Acanova AB Patrik Enfält, vd Svalöf Weibull AB Sten Moberg samt Pekka Hänninen från EU- kommissionen.

För frågor kontakta gärna: Lage Ringstad, utsädeschef Lantmännen, tel: 070-54 00 334 Patrik Enfält, vd Acanova AB, tel: 070-839 96 69 Eva Emrin, presskontakt Lantmännen, tel: 0703-59 59 20

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-09-12 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se