Utvecklingen av Yara N-Sensor ger lägre kostnad

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-01-30

Utvecklingen av Yara N-Sensor® ger lägre kostnad Yara N-Sensor, för kvävegödsling och växtskyddsbehandling, blir det första lantbruksredskap som använder operativsystemet Windows. Den nya tekniken innebär att en standardutrustning kan användas – vilket sänker priset med 30 procent.

Yara N-Sensor är under ständig utveckling. I november lanserades Yara N-Sensor ALS. Unikt för den modellen var att den hade en egen ljuskälla och kunde användas både dag och natt. Nu blir den traditionella Yara N-Sensor Windowsbaserad, vilket är en egenskap som ytterligare syftar till att effektivisera lantbrukarens arbete.

Yara N-Sensor blir det första lantbruksredskap som använder en dator/handdator med operativsystemet Windows som terminal i traktorn. Uppdateringen gör att man kan använda en standardutrustning, vilket sänker priset med 30 procent. Innehåll och funktion är i princip densamma som tidigare men Windows ger större möjligheter att bygga in nya funktioner som kräver större minneskapacitet.

Den nya Yara N-Sensor har provats på Svalöf Weibulls försöksgård, Bjertorp, med mycket goda resultat.
– Det blir bättre plats i hytten med handdatorn och färre sladdar. Även datahanteringen mellan sensorn i traktorn och kontorsdatorn har blivit enklare med synkroniseringen av handdatorn, säger Kjell Carlsson, driftsledare på Bjertorp.

Sensortekniken är väl beprövad och har under ett antal år använts för att behovsanpassa mängden kväve vid kompletteringsgödsling i spannmål. Redskapet kan även med fördel användas för anpassad tillförsel av huvudgivan i höstsäd. Med den nya tekniken är användningsområdet obegränsat eftersom man kan utveckla ny teknik och använda nya funktioner inom Windows. Användbara operativsystem är Windows 98 SE, ME, 2000 och XP eller så använder man en handdator med Windows CE, Mobile 2003 eller 2003 SE som terminal.

För frågor kontakta gärna: Knud Nissen, PrecisionsSupport på Lantmännen Lantbruk, tel: 0510-88819, 070-537 46 99.
Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se