Trenden har vänt – nu är det dags att öka odlingen

NyhetPRESSMEDDELANDE 2006-10-18

Trenden har vänt – nu är det dags att öka odlingen Odla marken! Det är namnet på en annonskampanj från Lantmännen Lantbruk som syns på många håll i höst. Bakom uppropet finns det faktum att det är nödvändigt att öka den svenska odlingsarealen för att täcka upp för en ökande efterfrågan. Det odlas helt enkelt för lite för att motsvara marknadens behov.

Årets höstsådd har visserligen varit stor. Men samtidigt är den totala spannmålsarealen i Sverige den lägsta någonsin. Det innebär att det finns för liten areal i vår för att så havre, maltkorn och våroljeväxter som motsvarar marknadens behov.

– Vi på Lantmännen Lantbruk vill uppmana Sveriges lantbrukare att redan i höst planera för odling på trädor för att möta den ökande efterfrågan, säger Charlotte Elander, chef för Lantmännen Lantbruks växtodlingsdivision.

– Vi befarar att många lantbrukare tvekar att bruka trädad mark, med tanke på att odlingsbehovet under lång tid har minskat. Men framöver kommer situationen att vara den omvända. Jag hoppas därför att de lantbrukare som på något sätt kan dra fördel av den stigande efterfrågan verkligen gör det, fortsätter Charlotte Elander.

Den senaste tiden har det kommit många rapporter om nyetablering av etanol- och RME-fabriker inom Sverige och i övriga världen. Till exempel kommer enbart Lantmännens nya etanolfabrik, som tas i bruk 2008, att behöva ytterligare 400 000 ton spannmål, vilket motsvarar en odling på cirka 70 000 hektar. Animalieproduktion, kvarnar och annan industri efterfrågar även i fortsättningen bra råvara från närområdet. Sammantaget innebär detta att det kommer att bli konkurrens om grödan.

– Situationen innebär naturligtvis nya förutsättningar och möjligheter för de lantbrukare som har odlingsbar mark. För att möta den stigande efterfrågan behöver vi odla betydligt mer spannmål och oljeväxter i Sverige än i dag. Vi måste satsa nu. Det är hög tid att odla marken! säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision.

Vid frågor kontakta gärna: Charlotte Elander, divisionschef Växtodling, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-211 26 91 Mikael Jeppsson, divisionschef Spannmål, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-319 53 60 Karin Dyrting, informationschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-549 53 80

Bilder på Charlotte Elander och Mikael Jeppsson finns att ladda ner från www.lantmannen.com under fliken Mediacenter/Bildbank/Ledningen i Lantbruk

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com