Tips för effektiv lastning finns nu på Lantmännen Direkt

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-02-06

Tips för effektiv lastning finns nu på Lantmännen Direkt Lantmännens Blåljusprojekt innebär stora förändringar i spannmålsvaruflödet. För att alla odlare ska få ett bra beslutsunderlag och råd för effektiv lastning har Spannmålsdivisionen startat ett gårdshämtningsprojekt, benämnt 35/30. Nu kan berörda leverantörer ta del av resultatet på Lantmännen Direkt.

Målet med omstruktureringen är att spannmålen ska transporteras direkt, utan omlastning, till slutdestination i Lantmännens långsiktiga anläggningar, till kunder eller alternativt hitta nya vägar, till exempel mellangårdshandel. För att klara detta krävs att två viktiga moment fungerar, effektiv lastning på gård och tillräcklig transportkapacitet.

– Syftet med gårdshämtningsprojektet är att ge lantbrukaren ett bra beslutsunderlag för framtida förberedelser och investeringar på gård, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

Nu finns delar av resultatet från projektet utlagt på Lantmännen Direkt.

– Materialet ska fungera som en kunskaps- och inspirationskälla för lantbrukare. Det är tänkt att materialet på Lantmännen Direkt ska växa och utvecklas, där finns alltid plats för nya idéer och infallsvinklar. En informationsbroschyr är också färdigställd och kommer att skickas ut till berörda lantbrukare inom kort, säger Lars Sjösvärd, chef affärsutveckling spannmål.

Lars Sjösvärd driver projektet tillsammans med en arbetsgrupp från Lantmännen samt representanter från berörda åkerier, odlare med flera. Namnet 35/30 betecknar lastning av 35 ton spannmål på 30 minuter.

Gårdshämtningsprojektet 35/30 ska leverera följande: ? Lastbilar och utrymmesbehov beskrivs liksom olika lastbilstyper, tillgång och relativa kostnader för dessa.
? Idékatalog över hantering och lastningsmetoder. En trycksak skickas ut till berörda lantbrukare i februari 2006.
? Bygglant AB erbjuder nyckelfärdiga paket för hantering och utlastning. ? Examensarbete, "Gårdsbaserade torknings- och lagringsmetoder", inst. f. ek., SLU.
? Diskussionsforum på Lantmännen Direkt via nätet, avsett för odlare och andra, läggs ut i februari 2006.
? Fyndtorg, bilder och beskrivningar på utrustning från våra anläggningar utbjudes till försäljning på Lantmännen Direkt nätet. Vid frågor kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, tele: 070-319 53 60 Lars Sjösvärd, chef affärsutveckling spannmål, tele: 070-316 61 62Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se