Svenskt biologiskt växtskydd nu godkänt av kemikalieinspektionen

NyhetPRESSMEDDELANDE 2006-08-15

Svenskt biologiskt växtskydd nu godkänt av kemikalieinspektionen

Ökade skördar, mindre gifter i naturen och en bättre arbetsmiljö. Det är fördelarna med det nya biologiska växtskyddsmedlet Cerall som nu har godkänts av den svenska kemikalieinspektionen.
- Det är ett mycket viktigt beslut både för oss och för svenskt jordbruk, säger Anders Hartman, vd för Lantmännen BioAgri som ligger bakom produkten.

Kemikalieinspektionen godkände nyligen Cerall för behandling av vete i Sverige. Mångåriga försök ligger bakom produkten som baseras på forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Sedan många år har Lantmännen BioAgris produkt Cedomon använts både i Sverige och utomlands vid behandling av korn och havre. Med Cerall är det nu möjligt att även behandla vete. Cerall innehåller samma aktiva jordbakterie, Pseudomonas chlororaphis. Den förekommer naturligt i marken och framodlad i högkoncentrat blir den potent nog att förhindra flera olika sjukdomar. Detta är en av de få mikroorganismer som idag har ett EU- godkännande.

- Genom att använda biologiskt behandlat utsäde tar man hänsyn till natur och arbetsmiljö. Inga främmande ämnen eller substanser tillförs naturen. Dessutom är alla ingredienser i produkten lätt biologiskt nedbrytbara eller godkända livsmedelsingredienser, säger Anders Hartman, vd för Lantmännen BioAgri.

Vete är den ojämförligt största grödan inom EU och förhoppningen är att produkten ska bli en stor försäljningsframgång utomlands. Cerall är redan godkänt i Finland och Österrike. Totalt har 2 000 000 hektar behandlats i flera länder. Det är ungefär lika stort som den sammanlagda ytan av Skåne, Halland och Blekinge.

- Cerall genomgår för närvarande produktgodkännande i flera länder och har under de senaste två åren använts på dispens i Sverige. Erfarenheterna har varit mycket positiva och det är med stor glädje vi kan konstatera att intresset är stort för biologisk bekämpning, säger Peter Annas, marknadschef vid Lantmännen BioAgri.

För ytterligare frågor kontakta gärna: Anders Hartman, vd Lantmännen BioAgri, tel 018-67 49 16 eller anders.hartman@bioagri.se Peter Annas, marknadschef Lantmännen BioAgri, tel 0300-519 29, peter.annas@bioagri.se Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mobil 070-657 42 37, annika.hjerpe@lantmannen.com

Bilder finns att ladda ner från www.lantmannen.com under fliken mediacenter/bildbank Mer om P chlororaphis finns att läsa i Innovationsboken som du kan beställa på www.lantmannen.com