Svensk miljöteknik "best of the best" enligt EU-kommissionen

Nyhet

En ny svensk metod att behandla utsäde har fått EU-kommissionens utmärkelse ”Best of the best” inom området miljöteknik. Metoden har utvecklats i samarbete mellan Lantmännen FoU, Sveriges Lantbruksuniversitet och företaget Seedgard. - ThermoSeed-tekniken är miljövänlig samtidigt som den är ett effektivt och ekonomiskt likvärdigt alternativ till kemikalier, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Utsädesburna sjukdomar är ett allvarligt hot mot växtodlingen. ThermoSeed är en miljövänlig metod att bekämpa skadliga angrepp i utsäde som efter sådden kan infektera de plantor som växer upp. Traditionellt har utsädet behandlats med kemiska bekämpningsmedel men med ThemoSeed används istället varm, fuktig luft. Metoden fungerar lika bra i konventionell odling som i den ekologiska.

För drygt ett år sedan invigdes världens första storskaliga ThermoSeed-anläggning i Skara. Den installationen var finalen på ett projekt finansierat av EU:s Life-program.

- För detta fick Lantmännen nyligen, i hård konkurrens med ett hundratal andra miljöprojekt, EU-kommissionens utmärkelse ”best of the best” när det gäller EU-finansierad teknik på området, säger Kenneth Alness, chef för Lantmännen FoU.

EU:s Life-program finansierar innovativa pilot- och demonstrationsprojekt som stöder EU:s miljöpolicy. Programmet har under åren 2000 till 2006 delat ut cirka 960 miljoner Euro. Av cirka 250 ansökningar varje år brukar drygt hundra få finansiering och av dessa väljs fem ut som uppgraderas till ”best of the best”.

- Vi är mycket stolta över utmärkelsen och gläds samtidigt åt att EU-kommissionen har hjälpt oss att nå fram till målet att förbättra arbetsmiljön för lantbrukare och anställda inom utsädesindustrin som dagligen utsätts för kemiska betningsmedel i sitt arbete, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, mob 0702-18 02 83 Kenneth Alness, forskningschef Lantmännen FoU, mob 0705-14 47 14 Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mob 070- 657 42 37

Bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Kenneth Alness finns att hämta på www.lantmannen.com under flik mediacenter/bildbank