Svalöf Weibull utvärderar avyttring av Weibull Trädgård

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-10-18 Svalöf Weibull utvärderar avyttring av Weibull Trädgård

I Svalöf Weibulls översyn av bolagets strategiska affärsplan är fokusering på kärnverksamheten en viktig del. Ägarna Lantmännen och BASF är därför överens om att utvärdera strategiska alternativ för dotterbolaget Weibull Trädgård, där avyttring är ett alternativ.

Svalöf Weibull ägs till 60 procent av Lantmännen och 40 procent av tyska BASF. Dotterbolaget Weibull Trädgård AB, med cirka 180 anställda, är i dag Nordens ledande företag inom trädgårdsbranschen. Weibull Trädgård säljer och marknadsför frö, jord, fågelfrö och andra trädgårdsprodukter under de välkända varumärkena Weibulls och Hammenhögs till såväl yrkesodlare som privatkonsumenter.

I arbetet med Svalöf Weibulls långsiktiga strategi har konstaterats att Weibull Trädgård skulle utvecklas bättre i en industriell miljö som fokuserar på trädgårdssektorn, och därför eventuellt kan avyttras.
– Det här är en naturlig utveckling för Svalöf Weibull. Trädgårdsverksamheten tillhör inte vår kärnverksamhet. Vi ska ägna oss åt vår affär med utveckling, förädling och marknadsföring av utsäde avseende spannmål, oljeväxter och vallväxter, säger Monika Lekander, affärsområdeschef Svalöf Weibull.

Arbetet med Svalöf Weibulls strategiska plan ligger även i linje med Lantmännenkoncernens portföljstrategi, som ska tydliggöra vilka kärnverksamheter som ska ingå i koncernens portfölj, och vilka verksamheter Lantmännen långsiktigt inte ska driva vidare.
– Genom att se över våra verksamheter utifrån kriterier som ägarbetydelse, lönsamhetspotential samt tillväxtpotential, får vi en heltäckande bild över vilka verksamheter som är en viktig del av koncernens kärnverksamhet och vilka områden som över tid ska avyttras för att kunna vidareutvecklas med en annan ägare, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

I Weibull Trädgård finns också en verksamhet som avser potatisutsäde. Avsikten är att den, även efter en eventuell försäljning av Weibull Trädgård, ska behållas i Lantmännenkoncernen.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Monika Lekander, vd Svalöf Weibull, tel: 0706-06 61 91

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com