Succén med fast pris på torkning av spannmål fortsätter

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-03-17

Succén med fast pris på torkning av spannmål fortsätter Även i år erbjuder Lantmännen Lantbruk möjlighet för odlarna att teckna avtal för att torka sin spannmål till ett fast pris. Torkavtalet var mycket populärt 2007, och avtalen omfattade då cirka 250 000 ton spannmål.

Tack vare Lantmännen Lantbruks torkavtal blev skördeperioden förra året jämnare och mindre stressig för många odlare.
– Vårt torkavtal ger många fördelar för odlarna. Eftersom de betalar en fast torkningskostnad kan de tröska tidigare och vid högre vattenhalt. Det gör att tröskperioden blir längre och det kan också innebära att vissa kvaliteter räddas, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Torkavtalet har också visat sig vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till att investera i egen torkutrustning.
– Torkavtalet gör att lantbrukarna slipper binda kapital i en egen spannmålstork. Istället kan de leverera spannmålen direkt till oss och vi torkar den åt dem till ett fast pris, fortsätter Micael Sundström.

2008 års torkavtal innebär en torkkostnad på 90 kronor per ton och gäller för spannmål med vattenhalt upp till 30 procent. Högre vattenhalt än 30 procent innebär dubbel torktaxa, det vill säga 180 kronor per ton, för dem som tecknat torkavtal. Avtalet gäller för odlarens alla skördeleveranser.
– Torkavtalet är ett bra exempel på att vi hela tiden försöker att utveckla nya produkter och tjänster för att underlätta vardagen för våra kunder, säger Micael Sundström.

För information kontakta Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, telefon 0171-267 26, 070-518 60 25

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com