Spannmålsprogram ska höja betalningsförmågan

Nyhet

Spannmålsprogram ska höja betalningsförmågan Lantmännen Lantbruks styrelse har fattat beslut om att Lantmännen ska satsa på ett spannmålsprogram som syftar till att höja betalningsförmågan för spannmål med 10 öre per kilo. Konkurrensläget inom den europeiska marknaden har hårdnat och Lantmännen vidtar nu åtgärder för att bli mer konkurrenskraftiga. Anläggningsstruktur och logistik reformeras.

– Vår spannmålsverksamhet måste reformeras och det måste ske snabbt och kraftfullt. Vårt nuvarande upplägg stämmer inte med marknadens krav och utveckling. Lantmännens kostnader för spannmålsverksamheten uppgår till cirka 500 miljoner kronor och ska sänkas till under 300 miljoner kronor. För att vi i Sverige långsiktigt ska kunna bedriva lantbruk måste vi klara av den internationella konkurrensen. Vi måste ge våra svenska odlare samma förutsättningar som odlarna i konkurrerande länder, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Spannmålsmarknaden i Sverige har under decennier agerat traditionellt och till stor del byggt på gamla strukturer präglade av en detaljstyrd reglering och en handel koncentrerad till inlandet. Traditionen av försäljning av spannmål bottnar historiskt i regleringstiden då staten var en betydelsefull köpare.

– Dessa faktorer har skapat en tradition och kostnadsmassa som idag måste brytas. Att bedriva vår verksamhet i en väl anpassad kostnadskostym är en överlevnadsfråga, säger Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk.

För att undersöka och analysera hur betalningsförmågan ska kunna höjas har Lantmännens spannmålsdivision påbörjat ett genomgripande reformeringsarbete. Målet är att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna för att frigöra ekonomiskt utrymme för att öka betalningsförmåga med 10 öre per kilo till spannmålsleverantören.

– Våra största kostnadsdrivare är anläggningsstruktur, logistik och bemanning. Dessa kommer att bli föremål för förändringar i framtiden. Inriktningen är att Lantmännen kommer att driva cirka 20 spannmålsanläggningar framöver. Detta innebär att antalet anläggningar kommer att minska markant medan lagring på gård, gårdshämtning och direktleveranser kommer att öka. Dagens 290 anställda kommer att reduceras väsentligt, säger Arne Rantzow.

Dagens upplägg innebär att valfriheten har varit stor och möjligheterna många för odlarna att hantera varuflödet. I en konkurrensutsatt och marknadspåverkad marknad kommer det att krävas mer engagemang och delaktighet av odlarna för att kunna etablera ett mer rationellt flöde. Närmast kommer alltså en översyn av verksamheten att genomföras. Efter analyser och utvärderingar kommer det i månadsskiftet november/december 2005 presenteras en konkret plan på förändringsarbetet för att kunna höja betalningsförmågan.

Vid frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, tel: 070-218 02 83 Arne Rantzow, chef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-09-27 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se