Snabbare analyssvar under skörd 2007 Lantmännen lanserar tjänsten Terminallab Online

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 070716

Snabbare analyssvar under skörd 2007 Lantmännen lanserar tjänsten Terminallab Online Inför årets skörd lanserar Lantmännen Lantbruk analysering av spannmål via nätet på utvalda anläggningar i Lantmännen Analycens regi. Satsningen på Terminallab Online kommer att innebära att lantbrukarna kan få sina analyssvar via nätet direkt efter spannmålsleverans.

Terminallab Online innebär att man utnyttjar analysresultaten inom Lantmännen Lantbruk mer effektivt genom att antalet analyser minskar. Avräknings- och sorteringsanalyser sker direkt vid mottagning av spannmål.

– Fördelarna med förändringen är att vi minskar tiden mellan leverans och analysresultat. Detta innebär snabbare avräkningar, samtidigt som lantbrukaren snabbt kommer att kunna se analysresultaten på webbplatsen Lantmännen Direkt, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

Terminallab Online kommer även att medföra andra fördelar, bland annat ges bättre möjligheter till att sortera spannmålen för att optimera de olika kvaliteterna. Färre analyser kommer dessutom att innebära lägre kostnader.

Till skörd 2007 kommer Terminallab Online att vara infört på åtta orter som kommer att utföra ackrediterade analyser enligt ISO 17025. Orterna är Lidköping, Södertälje, Uddevalla, Västerås, Helsingborg, Malmö, Ystad och Åhus. Till skörd 2008 planeras Terminallab Online i ytterligare anläggningar. Inriktningen är att samtliga långsiktiga anläggningar kommer att omfattas av denna förändring.

För ytterligare information kontakta gärna Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 0703-19 53 60 Leif Brohede, agronom, Lantmännen Analycen, tel: 0510-887 94

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com