Samarbete i tillverkningen ger lägre foderpriser

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-07-06

Samarbete i tillverkningen ger lägre foderpriser Lantmännen Lantbruk och Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, bildar ett gemensamt produktionsbolag för fodertillverkning i Åhus. Samarbetet beräknas på kort sikt sänka den årliga tillverkningskostnaden för båda företagen med totalt cirka sex miljoner kronor. Målet är att stärka konkurrenskraften hos svenska animalieproducenter.

– För att kunna möta framtidens fodermarknad måste vi sänka våra kostnader och anpassa oss till en lägre volym. En möjlig väg för att göra detta är produktionssamarbete med andra företag i branschen. Genom att samarbeta kan vi anpassa kapaciteten utan att öka transportkostnaderna, och därmed bidra till att stärka konkurrenskraften hos svenska animalieproducenter, säger Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk och KLF kommer att bilda ett gemensamt produktionsbolag med gemensam fodertillverkning i Åhus. Produktionsbolaget kommer att ha en egen styrelse som tillvaratar de gemensamma intressena.

Samarbetet är enbart av teknisk karaktär. På marknaden förblir företagen konkurrenter. Varje företag kommer även i fortsättningen att enskilt ansvara för sitt eget fodersortiment och sin egen produktutveckling, marknadsföring, försäljning och distribution.

– Genom samarbetet vill vi säkra en långsiktigt kostnadseffektiv tillverkning. Vi vill erbjuda så låga foderpriser som möjligt, och därmed bidra till att öka konkurrenskraften hos våra kunder, säger Christer Nilsson, vd KLF.

Bakgrunden till beslutet är dels konkurrensen på livsmedelsmarknaden, dels de snabba förändringar som sker på fodermarknaden. Svenska animalieproducenter har en tuff marknadssituation med pressade produktpriser. Samtidigt går utvecklingen inom animalieproduktionen mot större, men färre, gårdar och ökad gårdstillverkning av foder. Detta leder till att tillverkningsvolymerna i foderfabrikerna fortsätter minska, även om det idag finns en ökad framtidstro och investeringsvilja bland animalieproducenterna.

Vid frågor kontakta gärna: Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43 Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-327 78 79 Göran Trobro, ordförande Kristianstadsortens Lagerhusförening, telefon 0708-98 51 99 Christer Nilsson, vd Kristianstadsortens Lagerhusförening, telefon 0708-97 31 38

Fakta/KLF Kristianstadsortens Lagerhusförening, KLF, är en ekonomisk förening som ägs av 725 lantbrukare i främst nordöstra Skåne och västra Blekinge. KLF köper in och förädlar spannmål, tillverkar och säljer foder, bedriver handel med utsäde, gödsel, växtskydd och olja. KLF omsätter ca 250 miljoner och har ca 32 anställda. Läs gärna mer på www.klf.nu

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com