Salmonellaupptäckt genom egen rutinkontroll på gård

NyhetPRESSMEDDELANDE 2006-11-20

Salmonellaupptäckt genom egen rutinkontroll på gård

På en anläggning inom Lantmännen SweChick har man genom egna rutinkontroller upptäckt salmonella. Det rör sig om bakteriestammen Salmonella Senftenberg vilken har återfunnits på en av fyra avdelningar vid en av företagets fem gårdar för kycklinguppfödning.

Lantmännen SweChick levererar kycklingar och kläckägg som ska bli föräldrar till slaktkycklinger. Företagets marknadsandelar är 65 procent av den svenska marknaden och 100 procent av de danska, norska och isländska marknaderna.

- De kläckerier som normalt brukar köpa kycklingar och kläckägg från oss är informerade och inga leveranser av salmonellasmittade avelshöns har skett från gården sedan upptäckten. Smittan bedöms därför inte ha kommit utanför gården ifråga. Det finns med andra ord ingen risk för smitta ända ut till slutkonsument, säger Eva Berndtson, veterinär vid Lantmännen SweChick

Det var efter ett positivt salmonellasvar från laboratorieföretaget Lantmännen Analycen på prover som tagits i företagets egna rutinkontroller som salmonellan upptäcktes. Provet skickades vidare för typning hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som konstaterade bakteriestammen Salmonella Senftenberg.

Årligen importerar Lantmännen SweChick cirka 70 000 hönor och tuppar från Skottland, fördelat på fyra tillfällen, till SweChicks karantänsanläggningar i nordvästra Skåne. Dessa utgör sedan grunden till företagets totala årliga produktion på cirka 2 100 000 hönor vilka i sin tur ger cirka 280 miljoner kycklingar.

Den drabbade gården motsvarar 25 till 30 procent av företagets totala årsproduktion. Totalt finns cirka 15 000 avelshöns på gården. Jordbruksverket har idag beslutat att dessa ska avlivas.För mer information kontakta Eva Berndtson, veterinär vid Lantmännen SweChick, mob 0708-27 94 95.
Thomas Carlson, vd Lantmännen SweChick, mob 070-551 08 44 Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mob 070-657 42 37

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se