Salmonellafynd i mjölfoder i Åhus

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-12-30

Salmonellafynd i mjölfoder i Åhus Lantmännen har funnit salmonella i utlastningsprover av mjölfoder till gris i foderfabriken i Åhus. Tillverkningen av mjölfoder är stoppad. De kunder som fått av de smittade leveranserna har informerats och fodret byts nu omgående ut mot nytt foder.

Lantmännen har i sin ordinarie veckoprovtagning i foderfabriken i Åhus funnit ett positivt prov på salmonella i produktionslinjen för mjölfoder till gris. I den uppföljning som omedelbart gjordes hittades salmonella i 8 av totalt 199 analyserade utlastningsprov.

Stoppad tillverkning och sanering Tillverkningen på mjöllinjen i Åhus stoppades så fort Lantmännen mottagit det första positiva provsvaret. De tillverkningslinjer i Åhus som tillverkar värmebehandlat foder berörs ej. Mjölfoder levereras tillsvidare från Lantmännens foderfabrik i Falkenberg.

Alla åtgärder görs i samråd med Jordbruksverket.

För frågor kontakta gärna: Kjell Larsson, 08-657 43 55 eller 070-536 93 42

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se