Sala satsar på etanol i samarbete med Lantmännen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-04-16

Sala satsar på etanol i samarbete med Lantmännen I Sala planerar man att satsa på en drivmedelsetanolanläggning vägg i vägg med Lantmännens siloanläggning. Det är en företagsgrupp bestående av finansiär, energiföretag och entreprenörer som bildat ett konglomerat med syfte att producera lokalt miljövänligt drivmedel i form av etanol.

Planen är att etanolfabriken ska vara färdig 2009/10 och producera ca 44 000 m3 etanol per år vilket innebär en förbrukning på totalt ca 115 000 ton spannmål. Ett samarbete är inrättat mellan Lantmännen och företagsgruppen inom område spannmålsinköp, försäljning av drank som är en fodervara som kommer från processen, samt anknytning till silodelen.

– Vi tycker det är mycket positivt att behovet av spannmål ökar i Sverige, det ger större möjligheter för spannmålsodlarna att odla mer spannmål till närområdet, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk.

– Även inom fodersidan ser vi positivt på möjligheten att kunna ta tillvara dranken för animalieproduktion i närområdet, säger Lennart Nilsson, chef för foderdivisionen, Lantmännen Lantbruk.

Man kommer inom samarbetet att verka för att hitta en så effektiv lösning som möjligt där man utnyttjar respektive kompetenser och resurser. Lantmännens kärnaffär är just kopplingen till lantbruket och affärer med lantbrukare både inom spannmål och foder.

Kenneth Mårtensson, samordnare i företagargruppen, betonar vidare att den planerade drivmedelsetanolanläggningen ger många andra positiva effekter där ökad sysselsättning, ökad biobränslebaserad elproduktion och möjlig produktion av biogas för drivmedel är det främsta.

För mer information: Mikael Jeppsson, chef Division Spannmål, Lantmännen Lantbruk Telefon: 0703-19 53 60 Lennart Nilsson, chef Division Foder, Lantmännen Lantbruk Telefon: 0706-44 11 43 Kenneth Mårtensson, samordnare i företagargruppen, VD Sala-Heby Energi AB Telefon: 0737-65 76 01

Företagargruppen: Nordisk Renting AB – finansiär Skanska Sverige AB – totalentreprenör Chematur Engineering AB – projektering, dimensionering Mälarindustri Energi AB – konstruktion, montage Sala-Heby Energi AB – energileverantör LRF – intresseorganisation för lantbrukare

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda och omsätter 30 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com