Reinfeldts uttalande om etanoltullen är oerhört förvånande

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-09-12 Reinfeldts uttalande om etanoltullen är oerhört förvånande – Gårdagens uttalande av statsminister Fredrik Reinfeldt, att regeringen planerar att ta bort tullen på etanol, är oerhört förvånande och oroväckande. Det strider mot tidigare givna löften om att ge näringslivet långsiktiga spelregler, säger Bengt Håkansson, Lantmännen Energi.

– En snabbavveckling av tullkravet på brasiliansk sockerrörsetanol hotar inte bara den klimateffektiva etanolproduktionen i Norrköping utan minskar också intresset för att utveckla och investera i nya tekniska lösningar för biodrivmedel, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef för Lantmännen Energi, Sveriges ledande producent av biodrivmedel.

– Exempelvis har vi förstått att planer på etanolproduktion baserad på träråvara har skjutits på framtiden. Därmed blir det svårt att nå EU:s mål för år 2020 om tio procent biodrivmedel.

Effekten av en borttagen tull ifrågasätts E85 importeras redan i dag utan tull. En sänkning av kostnaden för låginblandad etanol innebär inte någon ökning av etanolanvändandet. Huvuddelen av den etanol som används i dag kommer redan från Brasilien. Om den brasilianska etanolen gynnas än mer, så innebär det inte bara att svensk och europeisk etanol får svårt att konkurrera, utan också att alla möjligheter för import från u-länder upphör.

Oförenligt med svensk politik att fungera som transitland Bengt Håkansson ifrågasätter också om en ensidig svensk tullavveckling är förenlig med EU:s regler.

– Sverige ingår sedan 1995 i EU:s tullunion och svenska företag konkurrerar på en gemensam marknad. Ett enskilt land kan inte driva en egen handelspolitik utan att detta får stora och snedvridande effekter också i andra EU-länder.

– Nu måste regeringen Reinfeldt upp till bevis. Vill de vara pådrivande i klimatfrågorna eller inte? Det går inte att prata klimatpolitik ena dagen och andra dagen slå undan benen för entreprenörer som är nyckeln till ett bättre klimat, avslutar Bengt Håkansson.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0705-888 314 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-818 239

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com